Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U FBIH: Građevinsko zemljište smatra se dobrom od općeg interesa, a izgradnja objekata i infrastrukture na njemu provodi se u skladu s važećim propisima i prostorno-planskim dokumentima. Njime raspolažu njegovi vlasnici, pod uslovima i uz ograničenja određena ovim zakonom i drugim važećim propisima

07.06.2021.


Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u FBiH. Ovim zakonom uređuju se raspolaganje i način određivanja, sticanje prava i prestanak statusa javnog ili općeg dobra na zemljištu u gradovima, naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju građevina, način korištenja i upravljanja tim zemljištem, kao i naknade koje se plaćaju prilikom izgradnje građevina na tom zemljištu.

U obrazloženju je navedeno da je razlog za donošenje novog zakona u tome što je postojeći, koji je donio visoki predstavnik za BiH, na snazi još od 2003. godine. Pored toga, kako je navedeno, Zakon o građevinskom zemljištu, za razliku od 12 drugih propisa u oblasti stvarnog i imovinskog prava, početkom primjene Zakona o stvarnim pravima (2104. godine) nije prestao važiti, ali je veći dio njegovih odredbi praktično stavljen van snage. Novi zakon uređuje raspolaganje i način određivanja, sticanje prava i prestanak statusa javnog ili općeg dobra na zemljištu u gradovima, naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju, način korištenja i upravljanja tim zemljištem, kao i naknade koje se plaćaju prilikom izgradnje.

Građevinsko zemljište smatra se dobrom od općeg interesa, a izgradnja objekata i infrastrukture na njemu provodi se u skladu s važećim propisima i prostorno-planskim dokumentima. Njime raspolažu njegovi vlasnici, pod uslovima i uz ograničenja određena ovim zakonom i drugim važećim propisima.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 03.06.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija