Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

U PRIPREMI NOVE SMJERNICE U BORBI PROTIV KORUPCIJE

07.06.2019.


BiH u proteklom periodu nije postigla značajan napredak u borbi protiv korupcije, što pokazuju i posljednje analize, a nadležni se pripremaju za kreiranje novih smjernica čiji će ishod uveliko zavisiti od ponašanja institucija i drugih tijela na čije će adrese zadaci biti poslati.

Krovna institucija kojoj su povjereni ti poslovi je Agencija za prevenciju i borbu protiv korupcije BiH koja je još početkom 2017. godine ukazala da i u njenim redovima ima velikih problema jer nemaju dovoljno kapaciteta, a nema ni sankcija za one koje im ne dostavljaju podatke i odbijaju saradnju.

Nova pravila, radi poboljšanja stanja, prije izvjesnog vremena upućena su u parlamentarnu proceduru, ali još nisu stigla na dnevni red.

- S obzirom na to da Parlament BiH već duže vrijeme ne zasjeda, a time ni nadležne komisije, nemamo informaciju kada bi se moglo raspravljati o tim za nas važnim pitanjima. Nadamo se da će borba protiv korupcije i pitanja u vezi sa tim biti prioritet novoformirane zakonodavne, ali i izvršne vlasti u BiH - istakli su u ovoj agenciji gdje su potvrdili da kreću sa pripremom novim strateških dokumenata u toj oblasti jer su postojeći na isteku.

Strategija za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za njeno sprovođenje, koji su na snazi, odnose se na period od 2015. do 2019. godine, zbog čega su nadležni pokrenuli niz pripremnih dokumenata u cilju izrade novog akta koja će važiti do 2024. godine, uz propratni akcioni plan. U toku je i formiranje interresorne radne grupe za izradu strategije, a kreiran je i plan aktivnosti.

U Agenciji su potvrdili da su tokom nadzora identifikovali niz izazova koji direktno ili indirektno utiču na efikasnost na terenu.

- Uočeno je da sve institucije ne dostavljaju informacije o sprovođenju plana, kvalitet informacija je neujednačen, nema kontinuiteta u radu predstavnika tijela za sprečavanje korupcije što se održava na kvalitet sprovođenja akata, a nema odgovornosti za nesaradnju i nedostavljanje informacija, a uočen je nedostatak političke i druge volje te nedovoljni kapaciteti u samoj agenciji - istakla je stručna savjetnica u Agenciji za borbu protiv korupcije u BiH Sanita Sivić.

Prema statističkim podacima o sprovođenju dosadašnjih strategija, može se, kaže, konstatovati da ima napretka, ali i da su svjesni da cilj nije da se zadovolji puka statistika, nego da građani osjete efekte koje već dugo priželjkuju. Iz prijava koje su stizale na adresu agencije, vidljivo je da je korupcija najzastupljenija u institucijama sa javnim ovlašćenjima, a slijede ih pravosudne institucije. Tu su, kaže, i finansijski i privatni sektor, inspekcijski organi, obrazovne i zdravstvene ustanove.

- S druge strane, u svakoj instituciji, ako govorimo o institucionalnoj korupciji, moguće je odrediti više oblasti unutar kojih se mogu pojaviti rizici na korupciju i nepravilnosti. To su oblasti upravljanja, javnih nabavki, kancelarijskog poslovanja i zaštite podataka, upravljanja ljudskim resursima i druge - pojasnila je Sivićeva.

Jedan od zadataka Agencije je da nadzire sprovođenje Strategije i akcionog plana, i sačinjava godišnje procjene. Do sada su kreirana tri izvještaja, a u toku je izrada finalnog dokumenta. Posljednji podaci, koji su dio treće analize, pokazuju da je u potpunosti realizovano oko trećine planiranih aktivnosti u tom periodu, a da se određen broj nije pomjerio daleko od početka.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 04.06.2019.

Naslov: Redakcija