Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BANKAMA: Predviđeno podizanje najveće dopuštene izloženosti sa 5% na 15%

07.06.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o bankama po hitnom postupku.

Tokom više od dvije godine primjene Zakona o bankama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 4/2017 i 19/2018 - ispr.), izvršeno je praćenje primjene ograničenja izloženosti banaka prema jednom licu ili grupi povezanih lica, te je zaključeno da bi se šira kreditna aktivnost bankarskog sektora u cjelini mogla ostvariti podizanjem najveće dopuštene izloženosti sa 5% na 15%, a da, pri tome, ne dođe do ugrožavanja stabilnosti bankarskog sektora.

Predložena izmjena trebalo bi da doprinese većem plasmanu novih kredita i rastu privatnih i javnih investicija, te da podrži privredu i javni sektor, ali uz dalje očuvanje adekvatnog upravljanja rizicima poslovanja banke u vezi sa poslovanjem sa povezanim licima.

Ostala ograničenja u poslovanju sa povezanim licima, utvrđena zakonom, i dalje ostaju na snazi i ne mijenjaju se, a tiču se velike izloženosti, najveće dopuštene izloženosti, kao i uslova za prekoračenje najveće dopuštene izloženosti.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 30.05.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija