Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA

07.06.2018.


Evropski sud za ljudska prava je objavio presudu u predmetu Vrhbosanska nadbiskupija protiv Bosne i Hercegovine koja se odnosi na propust nadležnih vlasti Srednjobosanskog kantona i Federacije BiH da izvrše odluku Doma za ljudska prava BiH od 9. maja 2003. godine.

Iz Ureda zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava saopćeno je da je odlukom Doma utvrđeno da su nadležne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine diskriminirale aplikanta u uživanju prava na slobodu vjere.

Dom je naredio Federaciji BiH da osigura premještaj JU "Mještovite srednje škole Travnik" iz zgrade Gimnazije te da vrati zgradu u posjed Vrhbosanskoj nadbiskupiji u roku od jedne godine. U cilju izvršenja odluke Doma, Federacija BiH je u maju 2004. zaključila sporazum sa Vrhbosanskom nadbiskupijom kojim se obavezala da će predati zgradu Gimnazije u posjed najkasnije do 1. juna 2006. godine. Nakon toga uslijedio je niz odluka kojima je Općina Travnik preuzela mjere u cilju izvršenja, a jedna od javnih škola je iseljena iz zgrade Gimnazije.

Podsjetili su da je i Ustavni sud BiH 2012. utvrdio da FBiH nije provela odluku Doma za ljudska prava.

Vrhbosanska nadbiskupija je prošle godine pokrenula parnični postupak pred Općinskim sudom u Travniku radi predaje u posjed zgrade Gimnazije i isplate naknade na ime rente za njeno korištenje za period od februara 2014. do juna 2017. Općinski sud u Travniku je dosudio tužbeni zahtjev Vrhbosanske nadbiskupije u visini 270.360 KM na ime rente i 6.713 KM za troškove postupka. Općinski sud je naredio da se prostorije škole predaju Vrhbosanskoj nadbiskupiji u roku od 30 dana.

Evropski sud je u presudi zaključio da je došlo do kršenja člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, odnosno da nadležne domaće vlasti nisu izvršile odluku Doma od 09. maja 2003. godine. Evropski sud je naredio nadležnim vlastima da odmah osiguraju potpuno izvršenje odluke Doma za ljudska prava.

Vrhbosanska nadbiskupija je u postupku pred Evropskim sudom potraživala 1,522.143 eura zbog pretrpljene materijalne štete na ime rente i naknade za korištenje igrališta, te 200.000 eura na ime naknade nematerijalne štete.

U tom pogledu, Evropski sud je podsjetio da je Općinski sud u Travniku već dosudio naknadu za određeni period kako je aplikant i tražio. Sud je odbio da nagađa zašto aplikant nije tražio isplatu rente u punom iznosu za cjelokupan period neizvršenja, te je odbio zahtjev za naknadu materijalne štete. Evropski sud je dosudio Vrhbosanskoj nadbiskupiji 4.000 eura nematerijalne štete i 500 eura za troškove postupka.

Evropski sud je istakao da su na osnovu njegove konačne presude nadležne vlasti u BiH dužne, ne samo da izvrše plaćanje dosuđenih iznosa na ime pravične naknade i troškova, već da pod nadzorom Komiteta ministara Vijeća Evrope utvrde generalne i individualne mjere u domaćem pravnom poretku koje će dovesti do otklanjanja utvrđene povrede prava. Sud je stoga naložio tuženoj Bosni i Hercegovini da mora odmah osigurati potpuno izvršenje odluke Doma od 9. maja 2003. godine.

Ova presuda je konačna s danom objavljivanja, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.


IZVOR: Vebsajt Faktor, 05.06.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772