Zastava Srbije

ROK ZA IZRADU SPISKOVA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE U RS ZA DODJELU SREDSTAVA ZA MJESEC APRIL PRODUŽEN DO 15. MAJA 2020. GODINE

07.05.2020.


Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske produžilo je rok za izradu spiskova za pravna lica i preduzetnike za dodjelu sredstava za mjesec april 2020. godine iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske do petka, 15. maja 2020. godine.

Kako bi se omogućio jednostavniji proces prijave, na veb sajtu ministarstva se nalazi korisničko uputstvo za prijavu za izradu spiskova, koje možete preuzeti OVDJE.

Takođe, sve dodatne informacije pravna lica i preduzetnici mogu je dobiti na kontakt telefon 051/338-384.

Podsjećamo, u sklopu aktivnosti Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske usaglašen je jedinstven pristup u načinu izrade spiskova pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukama štabova za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično) ili posluju sa smanjenim obimom.

Aplikacija za prijavu pravnih lica i preduzetnika za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske aktivna je i dostupna na veb stranici Vlade Republike Srpske na adresi http://prijava.vladars.net.

Poziv za uvrštenje na spisak za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske predstavlja prvi korak za ostvarivanje prava na podršku shodno Uredbi sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Osim prethodno pomenute prijave za dodjelu sredstava, neophodno je da sva pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove propisane navedenom Uredbom, podnesu pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate Poreskoj Upravi Republike Srpske najkasnije do 10. juna 2020. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, 05.05.2020.

Naslov: Redakcija