Zastava Srbije

PORESKA UPRAVA RS: U prvom kvartalu prikupljeno 85,1 milion KM više javnih prihoda

07.04.2021.


U prvom kvartalu ove godine u naplati javnih prihoda Republike Srpske ukupno je prikupljeno 684,2 miliona KM, što je za 85,1 miliona KM ili 14 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, Poreske uprave Republike Srpske.

 "Rezultati u naplati javnih prihoda Republike Srpske u prvom kvartalu ove godine pokazuju da je situacija stabilna uprkos krizi koju je izazvala pandemija virusa korona, zahvaljujući redovnim aktivnostima Poreske uprave na kontroli i naplati javnih prihoda, te mjerama Vlade Republike Srpske za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom", navodi se u saopštenju.

U martu ove godine naplata javnih prihoda iznosila je 272,9 miliona KM, što je za 63,3 miliona KM ili 30 odsto više nego u istom mjesecu lani.

U saopštenju se podsjeća da je u u drugoj polovini marta prošle godine zabilježeno znatno smanjenje prihoda isključivo usljed sveopšte situacije u vezi sa virusom korona i mjera Republičkog kriznog štaba koji je zabranio i ograničio rad određenih djelatnosti.

Naplata doprinosa je iznosila je 418,5 miliona KM, što je za 36,1 miliona KM ili devet odsto više nego u istom periodu prošle godine, dok su ostali javni prihodi naplaćeni u iznosu od 114,7 miliona KM, što je povećanje naplate za 15,9 miliona KM ili 16 odsto.

Naplata direktnih poreza je iznosila 151 milion KM, što je za 33,7 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine.

Znatan rast naplate u ovom segmentu prihoda ostvaren je kod poreza na dohodak koji je naplaćen u iznosu od 55,4 miliona KM, što je za 8,1 miliona KM ili 17 odsto više nego u prva tri mjeseca prošle godine.

Kod poreza na dohodak, najveći rast naplate ostvaren je kod poreza na ostali dohodak, čija je naplata čak četiri puta veća u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Porez na dobit je naplaćen u iznosu od 88,9 miliona KM, što je za 24,4 miliona KM ili 38 odsto više nego u uporednom periodu.

Takse i naknade su naplaćene u iznosu od 67,1 miliona KM ili šest odsto više, dok je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno ukupno 16,1 miliona KM ili 16 odsto više u odnosu na prvi kvartal prethodne godine.

Povećana je i naplata po osnovu koncesionih naknada.

Poreska uprava Republike Srpske izražava zahvalnost svim poreskim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje poreske obaveze i poziva sve obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim daju svoj doprinos jačanju Republike Srpske i njene ekonomije.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 04.04.2021.

Naslov: Redakcija