Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Potrebne hitne dopune zakonâ o krivičnom postupku za realizaciju "on-line" suđenja

07.04.2020.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom telefonske sjednice koja je održana, 3. aprila 2020. godine, donio zaključke vezane za aktuelnu epidemiološku situaciju.

Tako je postojeću Odluku o režimu rada VSTV-a BiH povodom epidemiološke situacije u zemlji (Corona COVID -19) produžio do 27. aprila 2020. godine.

VSTV BiH je usvojio Inicijativu za dopune zakonâ o krivičnom postupku u cilju omogućavanja provođenja "on-line" suđenja u neodložnim i hitnim predmetima u kojima postoji zdravstveni rizik za učesnike u postupku.

U proteklim danima VSTV BIH je iznašao tehničko rješenje koje omogućava provođenje "on-line" suđenja i "on-line" istražnih ročišta u kojima postoji zdravstveni rizik po učesnike postupka. S obzirom da trenutni pravni okvir zakonâ o krivičnom postupku onemogućava ovakve postupke, VSTV BiH je usvojio Inicijativu za dopune zakonâ u krivičnom postupku u BiH te predložio određene odredbe koje bi omogućile "on-line" suđenja.

Inicijativu sa obrazloženjem i pravnim i tehničkim rješenjima, VSTV BiH će dostaviti ministarstvima pravde na nivou BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, kao ovlaštenim predlagačima dopuna zakonâ o krivičnom postupku.

Hitne dopune navedenih zakonâ (u nastavku teksta: ZKP) ogledaju se u tome da je potrebno stvoriti pravni osnov za uvođenje audio-video snimanja putem linka ("on-line" suđenja i provođenja radnji i postupaka) u svim procesnim situacijama u kojima je odredbama ZKP-a predviđeno prisustvo učesnika u postupku s obzirom da bi održavanje suđenja po sada važećim odredbama ZKP-a (neposredno prisustvo stranaka suđenju) predstavljalo ozbiljnu prijetnju i rizik za zdravstveno stanje svih učesnika.

U Inicijativi je naglašeno da je riječ o izuzetku koji bi se odnosio samo na navedene procesne situacije u periodu trajanja pandemije. Takođe je napomenuto da se pojam "audio-video snimanje", odnosno "institut on-line" odnosi i na postupanje tužilaštva u toku istrage i na postupanje suda u toku suđenja.

Članovi VSTV-a su tokom sjednice razmotrili i tehničke mogućnosti realizacije Inicijative o održavanju on-line suđenja, zaključivši da VSTV-a BiH posjeduje informaciono-komunikacione kapacitete koji mogu obezbijediti održavanje "on-line" suđenja i provođenja radnji i postupaka.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 03.04.2020.

Naslov: Redakcija