Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 14. marta 2023. godine Druga redovna sjednica – Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

07.03.2023.


Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da Druga redovna sjednica bude održana u utorak, 14. marta 2023, sa početkom u 10 časova.

Na predloženom dnevnom redu Druge redovne sjednice, koji je usvojio Kolegijum, nalazi se 26 tačaka.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Poslanička pitanja i odgovori – “Aktuelni čas”;

2. Izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;

3. Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2023. godinu;

4. Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece - po hitnom postupku;

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske – po hitnom postupku;

6. Prijedlog Zakona o Gradu Prnjavor – po hitnom postupku

7. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske – po hitnom postupku;

8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;

9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;

10. Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti;

11. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01 – 30.06.2022. godine;

12. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2021. godinu;

13. Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske:

a) Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2021. godinu;

 b) Izvještaj o radu za period 1.1.2021 – 31.12.2021. godine;

14. Izvještaj o poslovanju Investiciono – razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2021. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;

15. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01.2021. - 31.12.2021. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine;

16. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od

 01.01.2021. do 31.12.2021. godine;

 b) Izvještaj o radu za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine;

v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2021. do

 31.12.2021. godine;

17. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2021. godinu;

b) Izvještaj o radu za 2021. godinu;

v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2021.

 godine;

18. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2021. godinu;

19. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2023. godinu;

20. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine;

21. Poseban izvještaj Ombudsmana za djecu – Pravo djeteta koje se nalazi u stanju socijalne potrebe na smještaj u ustanovu;

22. Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2021. godinu;

23. Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske:

 a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg

 finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period

 01.01.-31.12.2021. godine;

 b) Godišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu;

24. a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2021. godinu;

 b) Izvještaj o radu Komisije za žalbe za period 01.01. – 31.12.2021. godine.

25. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2022. godine;

26. Izbor i imenovanje.

Kolegijum je usvojio Odluku o prisustvu sjednicama Narodne skupštine i sjednicama odbora, nevladinih organizacija, udruženja, sindikata i drugih subjekata u 2023. godini.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 03.03.2023.

Naslov: Redakcija