Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FBIH: Predviđeno usaglašavanje sa drugim zakonima

07.03.2022.


Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH.

Kako je obrazloženo, izmjene i dopune su nužne obzirom da je temeljni zakon donesen 2002. godine, a u međuvremenu su doneseni mnogi drugi zakoni s kojima ovaj temeljni zakon nije usuglašen. Zbog značaja porezne administracije i potrebe temeljite rekonstrukcije, Federalno ministarstvo financija je tražilo i dobilo tehničku pomoć Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koji će sagledati i analizirati sve procese u poreznoj administraciji, te predložiti neophodno restrukturiranje procesa i same organizacije Porezne uprave, a koji će poslužiti kao osnov za izradu sveobuhvatnog propisa. Stoga su predložene izmjene s ciljem riješavanja postojećih prepreka u što kraćem roku.

Tako je predloženo usuglašavanje ovog sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 45/2010, 111/2012, 20/2017 i 22/2019 - odluka US), čime se izjednačava dodatak na plaću od 30 posto inspekcijskim tijelima, a među kojima je i Porezna uprava. Naima, odredbama važećeg Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 33/2002, 28/2004, 57/2009, 40/2010, 29/2011 - odluka US, 27/2012, 7/2013, 71/2014 i 91/2015) ovaj dodatak je ograničen na 20 posto.

Nadalje, brisane su prekršajne odredbe u važećem zakonu koje se odnose na učesnike u platnom prometu - banke, jer je ovo propisano odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu ("Sl. novine FBiH", br. 48/2015, 79/2015 - ispr. i 4/2021).

Predlagač je, također, obrazložio da se ovim izmjenama i dopunama rukovodio načelima zakonitosti, pravičnosti i pravne sigurnosti. Poštovano je i načelo po kojem je zabranjena diskriminacija inspektora jedne upravne organizacije u odnosu na inspektore drugih organa uprave i upravnih organizacija. Jednom od predloženih izmjena nastoji se osigurati ekonomičnost u postupku, jer faktički ne postoji potreba da za isti prekršaj obvezu nadzora, vođenja postupka i izricanja sankcija imaju dva organa, čime su uzrokovani i dvostruku administrativni troškovi.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 03.03.2022.

Naslov: Redakcija