Zastava Srbije

BIH JEDINA ZEMLJA U EVROPI KOJA NEMA DIGITALNO EMITOVANJE

07.03.2018.


BiH je jedina zemlja u Evropi koja nema digitalno emitovanje televizijskog signala, a konačni rok za njegovo uvođenje, prema Ženevskom sporazumu, bila je 2015. godina. Upravo to je bila tema okruglog stola "Prelazak s analognog na digitalno zemaljsko emitovanje - kako dalje?" u organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Tema digitalizacije aktuelna je od 2006. godine, Vijeće ministara BiH je osiguralo novac za završetak procesa, ali to se još uvijek nije desilo.

"Multipleks A i B su u nadležnosti tri javna servisa, a problem je što još uvijek nije formirano tijelo koje će upravljati multipleksom i kojem bi Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) dala dozvolu da bude moderator kako bi digitalno emitovanje bilo moguće barem na tri lokacije na kojima u ovom trenutku postoji digitalni signal", ukazao je direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH Predrag Kovač.

Dodaje da u Strategiji za digitalizaciju stoji da RAK šest mjeseci prije gašenja analognog signala treba raspisati konkrus za dodjelu multipleksa C operateru, a učesnici okruglog stola to vide kao mogućnost da se proces otkoči i da komercijalne televizije ne trpe zbog zastoja. Komercijalne televizije su pozvane da daju svoj doprinos ubrzanju procesa digitalizacije, a ukoliko iskažu spremnost da preuzmu aktivnu ulogu, kako je istaknuto, javni servisi neće moći opstruirati taj proces.

"Svi rokovi su istekli. Na multipleksima A i B kapaciteti su prošireni na 32 kanala, što znači da bi imali 29 slobodnih kanala za komercijalne televizije. Problem je formiranje mrežnog operatora unutar javnih servisa, koji bi upravljao opremom i dostavio cjenovnik RAK-u koji bi komercijalni mediji poštovali. RAK nije dao saglasnost za cjenovnik. Također, imamo i administrativnih problema s nabavkom opreme", ukazao je Vlatko Drmić, pomoćnik ministra komunikacija i prometa BiH.

Iz RAK-a pak ističu da su uradili sve što su mogli, ali da učesnici procesa ne poštuju ni dogovore ni zakon, dok javni servisi tvrde da nisu kočničari procesa.

"Prva faza je odavno provedena, pokrivena su područja Sarajeva, Mostara i Banje Luke, javni servisi očekuju drugu fazu. Opredijeljeni smo da što prije dođe do formiranja mrežnog operatera na način kako to predviđaju odluke Vijeća ministara BiH i nismo kočničari procesa. Da bi se cjenovnik uspostavio potrebno je formirati mrežnog operatera koji će obavljati ustupanje kanala", rekao je Belmin Karamehmedović, generalni direktor Radio-televizije BiH.

Predstavnik komercijalnih televizija Mirko Despić smatra da proces koči veliki broj različitih interesa.

"Prelaskom na digitalni signal građani bi trebali dobiti bolju uslugu, a TV stanice će biti oslobođene problema u vezi s emitovanjem. Druga je stvar koliko će to koštati. Mi imamo dozvolu do 2021. godine pod jednim uslovima, a sada se dešava da ih neko mijenja. Tehnički uslovi su uredu, ali finansijski nisu ni približno isti. Devedeset posto medija nema budžet, a kamoli mogućnost da to plati", zaključio je Mirko Despić iz IMT asocijacije.


IZVOR: Vebsajt Klix, 06.03.2018.

Naslov. Redakcija