Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

KORUPCIJA SVEPRISUTNA U BIH: Ne postoje naznake da je u posljednjih godinu dana unaprijeđen zakonski i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije

07.03.2018.


Tokom protekle godine, više od hiljadu 500 građana obratilo se Transparensi internešnelu Bosne i Hercegovine (Transparency International), putem besplatne linije za prijavu korupcije, na osnovu čega je ova organizacija postupila u više od 270 predmeta. Primjetan je broj prijava koje dolaze od takozvanih zviždača.

Građani, kao i proteklih godina, najviše prijavljuju neregularnosti tokom zapošljavanja u državnoj službi i javnim preduzećima, počevši od stranačkog zapošljavanja, nepotizma do namještanja i netransparentnosti konkursa.

Povećan broj prijava korupcije i vrste prijava upućuju na to da je korupcija sveprisutna u Bosni i Hercegovini i da dominira u javnoj upravi. Prijave na rad pravosudnih organa ukazuju na izraženo nepovjerenje građana u njihov rad. Istovremeno, ne postoje naznake da je u posljednjih godinu dana unaprijeđen zakonski i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije, navodi se u izvještaju Transparensi internešnela za 2017. godinu.

Više od 1.500 građana obratilo se toj organizaciji kako bi prijavili korupciju s kojom se najčešće suočavaju u zapošljavanju. TI je postupao u više od 270 predmeta.

 "Gotovo polovina prijavljenih slučajeva, 47 posto, odnosila se na sektor državne uprave, te na pravosuđe i obrazovanje", rekla je glasnogovornica Transparensi internešnela Ivana Korajlić.

Prema njenim riječima, građani se uglavnom žale na neregularnosti u postupcima zapošljavanja državnih službenika, ali i na prijem zaposlenika u javnim preduzećima.

U prijavama se obično ističe kako se unaprijed zna ko će biti izabran, ali i na nedostatak transparentnosti konkursnih procedura.

Transparensi ja naveo niz konkretnih primjera, koji su se odnosili na nezakonitosti prilikom zapošljavanja.

Kao primjer nezakonitog zapošljavanja koji je dobio uspješan epilog, izdvojeno je raskidanje ugovora koje je Republička uprava za inspekcijske poslove sklopila sa više lica, nakon što je Transparensi prijavio da je u ovim slučajevima došlo do kršenja ugovora Zakona o radu Republike Srpske.

 "Uprkos činjenici da se građani godinama žale na nepravilnosti u zapošljavanju, institucije odbijaju da unaprijede zakonske i podzakonske akte kako bi unaprijedili transparentnost u zapošljavanju, a veliki broj javnih ustanova i preduzeća još uvijek nema obavezu provođenja javnih konkursa, što ostavlja prostor nepotizmu i stranačkom zapošljavanju", ističu u Transparensi internešnelu.

Između ostaloga, utvrđeno je i da Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nikada nije donijelo pravilnik koji reguliše prijem u radni odnos u predškolskim ustavnovama što, kako je rečeno, otvara mogućnost za neujednačene prakse prijema stručnog osoblja.

Ombudsmani su po prijavi Transparensija donijeli preporuku da je resorno ministarstvo obavezno, bez odlaganja, donijeti pravilnik kako bi se konačno uredila oblast zapošljavanja u predškolskim ustanovama.

Analitičar Transparensi internešnela Bosne i Hercegovine Uglješa Vuković rekao je da su pokrenuli i veliki broj upravnih sporova zbog kršenja Zakona o slobodi pristupa informacijama, između ostalih protiv Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, te dva puta protiv Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. U toku je spor protiv Agencije za bankarstvo Federacije BiH, zbog nedostavljanja informacija o platama zaposlenih.

Transparensi je u prošloj godini tužio 15 institucija zbog nedostavljanja informacija od javnog značaja, a dobio je 15 upravnih sporova u ranije pokrenutim predmetima usljed kršenja Zakona o slobodi pristupa informacijama.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 05.03.2018.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772