Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA RADIONICA POSVEĆENA JAČANJU TUŽITELJSKIH KAPACITETA U BIH

07.03.2017.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) organizovalo je dvodnevni trening za domaće tužioce o tokovima novca u istragama za terorizam i organizovani kriminal. BiH mora da intenzivira napore u oblasti vladavine prava kada je riječ o proces evropskih integracija, rekla je šefica Odjeljenja za pravosuđe i unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH Klo Berger.

Sudionike skupa, koji se održava u sklopu projekta "Jačanje tužiteljskih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa" pozdravila je šefica Odjela za pravosuđe i unutarnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji Evropske unije (EU) u BiH Klo Berger, istaknuvši značaj reforme pravosuđa u BiH i jačanja načela vladavine prava u kontekstu evropskog integracijskog procesa.

Ona ističe da se od BiH očekuju konkretni rezultati u borbi protiv najtežih krivičnih dijela, navodeći da je vladavina prava jedan od osnovnih temelja kada je riječ o članstvu u EU.

 "Građani moraju biti u situaciji da vjeruju pravosuđu koje mora biti efikasno i služiti njihovim interesima i na tome se mora raditi", rekla je Bergerova u pauzi dvodnevne radionice "Unapređenje znanja i vještina tužilaca za procesuiranje predmeta organizovanog kriminala, korupcije i terorizma".

Ona je dodala da su ovakve aktivnosti posebno značajne kada je riječ o jačanju kapaciteta u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma, ali da su reforme zadatak BiH.

Govoreći o problemu korupcije u pravosuđu, Bergerova je rekla da se korupciji treba suprotstaviti iz svih aspekata i da treba raditi sa institucijama koje su zadužene za borbu protiv takvih pojava.

 "Rizik od korupcije postoji u svim sferama javnog života i da bi se tome suprotstavili radimo sa institucijama, ali i sa agencijama civilnog društva", rekla je Bergerova.

Potpredsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH Jadranka Lokmić-Misirača kaže da su na radionici eksperti Nacionalne direkcije za borbu protiv mafije i terorizma Italije predstavili softver koji može doprinijeti radu agencija za sprovođenje zakona i tužilaštava u BiH na predmetima organizovanog kriminala, korupcije, terorizma, pranja novca, praćenja određenih aktivnosti u vezi otkrivanja i gonjenja počinilaca teških krivičnih djela.

Radionicu je organizovao VSTS BiH u saradnji sa Instrumentom za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije.

Cilj radionice je predstavljanje dobrih međunarodnih praksi u oblasti procesuiranja predmeta organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, te razmjena znanja i iskustava sa predstavnicima Nacionalne direkcije za borbu protiv mafije i terorizma iz Italije.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 06.03.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772