Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRTI ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE: Lokalna uprava može imati tri zaposlena na hiljadu stanovnika, ali opštine, koje imaju do hiljadu stanovnika, mogu imati maksimalno pet zaposlenih


Nacrtom zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave utvrđuju se kriterijumi za sticanje statusa grada i stvaraju jasni parametri za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj upravi, rekla je pomoćnik ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Milanka Šopin.

Šopinova je na javnoj raspravi u Zvorniku navela da, prema novom zakonskom rješenju, lokalna uprava može imati tri zaposlena na hiljadu stanovnika, ali je istakla da opštine, koje imaju do hiljadu stanovnika, mogu imati maksimalno pet zaposlenih.

Ona je napomenula da se Nacrtom zakona utvrđuju kriterijumi za broj zaposlenih na određeno vrijeme, kao i da su novim zakonskim rješenjima predviđeni i rokovi za usklađivanje broja zaposlenih i to do 31. decembra 2017. godine.

Šopinova je istakla da Nacrt zakona predviđa mogućnosti i daje ovlaštenja Vladi Republike Srpske da u slučajevima određenim zakonom raspusti skupštinu opštine, odnosno grada.

"U tom slučaju imenuje se privremeni organ koji čine pet članova. Funkcija privremenog organa je u stvari funkcija skupštine opštine ili grada do konstituisanja nove skupštine, odnosno održavanja prijevremenih izbora", kaže Šopinova i dodaje da je Nacrt zakona usklađen sa novim Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016).

Prema njenim riječima, u tom dijelu novine se odnose, prije svega, na način popunjavanja upražnjenih radnih mjesta, preferira se premještaj, interni konkurs, pa tek onda javni oglas.

Šopinova je napomenula i da se Nacrtom zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave uređuju odnosi između republičkih i organa jedinica lokalne samouprave u smislu stvaranja odgovarajućih pravnih pretpostavki za funkcionisanje, prvenstveno, predstavničkih organa.

Za sve date sugestije i primjedbe na Nacrt zakona Šopinova je rekla da će biti razmotrene, te je objasnila da je cilj da se kroz ponuđena zakonska rješenja dođe do efikasne lokalne gradske upave. 


Izvor: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, 04.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772