Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BIH: Predviđeno je da izabrani i imenovani zvaničnici u institucijama BiH mogu primati platu šest mjeseci nakon isteka mandata


Ministar finansija i trezora BiH, Vjekoslav Bevanda, izjavio je da je ovo ministarstvo predložilo sistemske izmjena Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 50/2008) rukovodeći se Politikom plata i naknada za period 2015-2018. godina i postojećim zakonskim okvirima.

Ministarstvo je uradilo sistemske izmjene imajući posebno u vidu odredbe Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 13/2002, 14/2003 - ispr, 16/2002, 14/2003 - ispr, 12/2004, 63/2008, 18/2012 i 87/2013)koji onemogućava rad izabranim zvaničnicima u roku od šest mjeseci po isteku mandata.

"Ovom odredbom Zakona o sukobu interesa uskraćeno je osnovno pravo na rad i mi smo to imali u vidu kada smo predlagali zakonske izmjene", naglasio je Bevanda povodom "proizvoljnih tumačenja" u vezi s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koji je usvojio Savjet ministara BiH 19. novembra 2015. godine.

Prema njegovim riječima, kada su pokrenute izmjene i dopune zakona, u Ministarstvu se nisu vodili populističkim mjerama, nego sistemskim rješenjem i dodao da su ispravili niz nedorečenosti u postojećemZakonui onemogućili eventualne zloupotrebe štetne po budžet.

"Savjet ministara BiH podržao je ovaj Prijedlog zakona i uputio ga u parlamentarnu proceduru. Time je Savjet ministara završio svoj posao, te ne vidim razloga za dalje komentare, jer odluka je sada na Parlamentarnoj skupštini BiH, a ne na nama", rekao je Bevanda.

Savjet ministara BiH je na sjednici 19. novembra na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH utvrdio Prijedlog zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i poslao ga u redovnu proceduru. Takav prijedlog zakona je, osim umanjenja niza naknada, predvidio vremensko smanjenje naknade za "bijeli hljeb" sa 12 na šest mjeseci. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je 2. marta ukidanje naknade za "bijeli hljeb". Ranije je iz Savjeta ministara Bih saopšteno da je Prijedlog zakona upućen u parlamentarnu proceduru dva i po mjeseca prije usvajanja odluke u Domu naroda, a ne dan poslije usvajanja.


Izvor: Vebsajt RTRS, 04.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772