Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donjeta Uredba o visini naknade za troškove izdavanja licenci iz oblasti zaštite životne sredine


Vlada Republike Srpske donijela je4. marta 2016. godine, na 63. sjednici u Banjaluci, Uredbu o visini naknade za troškove izdavanja licenci iz oblasti zaštite životne sredine.

Donošenje Uredbe će doprinijeti ispunjavanju obaveza iz člana 108. SSP kojim su se ugovorne strane obavezale da će razvijati i jačati saradnju u oblasti zaštite životne sredine sa osnovnim zadatkom zaustavljanja dalje degradacije i poboljšanja postojećeg stanja, a u cilju održivog razvoja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu "Lokalni integrisani razvoj-LID".

Cilj Projekta je potsticanje dobrog i odgovornog upravljanja i ekonomske aktivnosti, promocija socijalne inkluzije na lokalnom nivou putem integrisanog lokalnog razvoja, prvenstveno u područjima pogođenim poplavama i područjima s velikim procentom povratnika/interno raseljenih lica.

Projekat finansira Evropska unija u okviru Indikativnog strateškog dokumenta za BiH za period 2014-2017. godina, a sprovešće ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, u saradnji sa relevantnim institucionalnim partnerima i jedinicama lokalne samouprave.

Projekat je u skladu sa prioritetima utvrđenim u Reformskoj agendi za BiH za period 2015-2018. godina, posebno u smislu unapređenja poslovnog okruženja i konkurentnosti, dobrog i odgovornog upavljanja, te efikasnog upravljanja javnim finansijama.

Period trajanja Projekta je januar 2016 – decembar 2018. godine, a ukupna vrijednost budžeta za implementaciju Projekta iznosi 6.666.667 EUR.

U okviru Projekta će se raditi sa 20 odabranih jedinica lokalne samouprave, grupisanih u 3-4 geografska klastera. Odabir partnerskih jedinica lokalne samouprave izvršiće se na osnovu otvorenog poziva za iskazivanje interesa uz izbalansiranu zastupljenost u oba entiteta i Distriktu Brčko i primjenom skupa programskih kriterijuma od kojih svaki ima određenu vrijednost.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o ulaganjima u vodoprivredne sisteme putem EIB-a, Svjetske banke, Fonda solidarnosti, EK i drugih grantova i organizacionom pozicioniranju JU "Vode Srpske".

Zadužuje se Javna ustanova "Vode Srpske" i lokalne zajednice na čijim područjima se implementiraju projekti ili je planirana realizacija projekata koji se finansiraju sredstavima EIB-a, Svjetske banke i Fonda solidarnosti, da preduzmu mjere iz svoje nadležnosti, za rješavanje imovinskih odnosa, saglasnosti i dozvola za gradnju, radi skraćivanja rokova uvođenja izvođača u posao.

Zadužuje se Tim za upravljanjem projektom, Javna ustanova "Vode Srpske" i COWI (Konsultant) da stalno rade na ažuriranju liste mjera za realizaciju projekta "Hitne pomoći i zaštite od poplava u Republici Srpskoj" (EIB br. 2010-0470), do iznosa sredstava odobrenih kreditom.

Zadužuje se Upravni odbor i menadžment Javne ustanove "Vode Srpske" da u što kraćem roku donesu dinamički plan mjera koji će doprinijeti uspostavljanju racionalne i efikasne funkcije Javne ustanove "Vode Srpske" u skladu sa usvojenim Zaključkom Vlade Rpublike Srpske broj 04/1-012-2-1572 /15 od 23.07. 2015.godine.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o razvoju i izgradnji irigacionih sistema na području Potkozarja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2015. godinu i Prijedlog programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2016. godinu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Nacrtu strategije i akcionog plana za zaštitu biološke raznovrsnosti Bosne i Hercegovine (2015-2020).

Strategija i akcioni plan za zaštitu biološke raznovrsnosti Bosne i Hercegovine za period 2015-2020. godine donosi se radi ispunjavanja obaveza prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti, a u cilju davanja smjernica po svim pitanjima biološke raznovrsnosti, od upravljanja vrstama i ekosistemima, preko istraživanja i zaštite biološke raznovrsnosti, biološke sigurnosti, do pravedne i fer raspodjele koristi od ekosistemskih usluga i korišćenja genetičkih resursa, a u skladu je sa važećim zakonodavstvom iz oblasti zaštite prirode.

Zaključkom Vlade Republike Srpske zadužuju se Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Republički zavod za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa da prate realizaciju Strategije i akcionog plana za zaštitu biološke raznovrsnosti Bosne i Hercegovine (2015-2020), imajući u vidu zakonske i ustavne nadležnosti Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za realizaciju Ekonomske politike Republike Srpske za 2016. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o finansiranju željezničke infrastrukture u 2016. godini i Prijedlog ugovora o sufinansiranju željezničkog saobraćaja od interesa za Republiku Srpsku za 2016. godinu.

Daje se saglasnost na Prijedlog Ugovora o finansiranju željezničke infrastrukture u 2016. godini u vrijednosti od 17.113.094,00 KM i Prijedlog Ugovora o sufinansiranju željezničkog saobraćaja od interesa za Republiku Srpsku za 2016. godinu u iznosu 7.886.906,00 KM, a koji će se zaključiti između Vlade Republike Srpske i "Željeznica Republike Srpske" A.D. Doboj.

Budžetom za 2016. godinu, Željeznicama Republike Srpske odobrena su sredstva na ime subvencije u ukupnom iznosu od 25 miliona KM, te se svake godine sa ovim javnim preduzećem potpisuju redovni godišnji ugovori o sufinansiranju željezničke infrastrukture i željezničkog saobraćaja.


Izvor: Press služba Vlade Srpske, 04.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772