Zastava Srbije

PREDSJEDNIK SPOLJNOTRGOVINSKE KOMORE BIH: LOŠE STANJE U BIH PO PITANJU HARMONIZACIJE LEGISLATIVE


 U BiH je loše stanje kada je riječ o legislativi jer nisu harmonizovani zakonski propisi BiH, entiteta, kantona, a sve to nije usklađeno sa legislativom EU, rekao je u Sarajevu predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Bruno Bojić.

Bojić je u Sarajevu na radionici pod nazivom "Pristupanje BiH Revidiranoj Kjoto konvenciji" istakao da BiH očekuje težak put na usklađivanju legislative.

"Da bismo bili konkurentni i prihvatljivi inostranim investitorima, moramo napraviti iskorake, najprije u harmonizaciji zakonskih propisa, revidirati budžetske ustanove, ubrzati proces registracije firmi", rekao je Bojić.

Prema njegovim riječima, ovakve radionice su dobre da bi se čulo šta sve treba promijeniti u zakonodavnom okviru da bi BiH bila prilagodljiva svim investitorima, a to će se odraziti na konkurentnost u svijetu.

Pomoćnik ministra za carinsku politiku i tarifu u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Hajrudin Podbićanin rekao je da je Ministarstvo pokrenulo postupak o pristupanju BiH Revidiranoj Kjoto konvenciji i tekst Nacrta je dostavljen Savjetu ministara BiH na usvajanje.

Podbićanin je napomenuo da je Revidirana Kjoto konvencija osnov za uspostavljanje modernih i efikasnih carinskih procedura, te da je riječ o instrumentima olakšavanja trgovine s ciljem smanjenja troškova za privredne subjekte koji su učesnici u međunarodnoj trgovini.

On je istakao da su ključna načela Kjoto konvencije transparentnost, predvidivost carinskih postupaka, pojednostavljenje carinskih procedura, smanjenje kontrola, maksimalna upotreba informacionih tehnologija.

"Sve su ovo instrumenti olakšavanja trgovine koje je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa ugradilo u novi Zakon o carinskoj politici koji je stupio na snagu 29. jula 2015. godine, a sve s ciljem podizanja konkurentnosti privrednih subjekata i uštede troškova i vremena", naveo je on.

Podbićanin je podsjetio da je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa ratifikovalo i sporazum o pristupanju Programu EU "Carina 2020", gdje Uparava za indirektno oporezivanje BiH može povlačiti sredstva iz programa EU i na taj način modernizovati carinsku upravu u smislu implementacije i primjene moderne tehnologije.

"Sve ovo je s ciljem pružanja kvalitetnih i brzih usluga svim učesnicima u carinskim postupcima", naglasio je Podbićanin.

On je naglasio da je BiH pristupila i Pan-evropskoj konvenciji o preferencijalnom porijeklu robe, što privrednim subjektima omogućava da koriste repromaterijale iz zemalja potpisnica konvencije, ugrade ih u svoje proizvode, i onda ih prodaju bez carina u zemlje potpisinice Konvencije.

Ekspert Svjetske carinske organizacije Ed Brukem naglasio je da je Revidirana Kjoto konvencija međunarodni okvir za razvoj zakonodavstva i da je BiH dostigla značajan nivo u sprovođenju međunarodnih carinskih procedura.

Brukem je naglasio da je većina stvari već implementirana i izrazio nadu da će u budućnosti BiH implementirati kompletnu Revidiranu Kjoto konvenciju.


Izvor: Vebsajt Srna, 04.03.2016.