Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

HARMONIZACIJA PRAVA RS I BIH SA PRAVOM EU

07.02.2020.


U Banja Luci je 04.02.2020. godine, u organizaciji Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, održana konferencija pod nazivom "Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije".

Na konferenciji je istaknuto da je svrha ovog projekta da naučnoistraživačkim radom doprinese harmonizaciji domaćih propisa sa pravnom tekovinom Evropske unije i time olakša otvaranje pregovaračkih poglavlja u postupku pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Održana konferencije je prva u nizu projektnih aktivnosti.

Cilj Konferencije bio je povezivanje naučne i stručne zajednice Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, razmjena znanja, mišljenja i iskustava, te pokretanje javne diskusije o pravnim pitanjima od značaja za proces integracije BiH u Evropsku uniju, a naročito o pitanjima u vezi sa usklađivanjem domaćeg prava privrednih društava, prava zaštite potrošača i pravnog okvira javnih nabavki sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Ispred Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije na konferenciji su učestvovali Dr Ljiljana Orešković, v.d. pomoćnik direktora, Jovana Subotić, stručni savjetnik i Sanja Stojanović, VSS saradnik za poslove u oblasti socijalnog stanovanja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 05.02.2020.

Naslov: Redakcija