Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

RAZMATRA SE UVOĐENJE AKCIZA NA ELEKTRIČNU ENERGIJU

07.02.2019.


BiH ne mora da žuri s uvođenjem akciza na električnu energiju, rečeno je u Delegaciji EU u Sarajevu.

Naime, kako je rečeno, Direktiva Savjeta EU 2003/96 o oporezivanju energenata tretira oporezivanje energenata i električne energije, primjenjuje se na države članice EU i određuje minimalnu akciznu stopu koja se mora primjenjivati na energente za gorivo i prevoz, te električnu energiju.

- BiH je ugovorna strana Ugovora o Energetskoj zajednici i kao takva ima pravnu obavezu da se pridržava zahtjeva koji proizlaze iz istog. Međutim, pravna stečevina EU koja je na snazi za ugovorne strane Ugovora o Energetskoj zajednici ne obuhvata Direktivu o oporezivanju energenata, stoga BiH trenutno nema obavezu da uvede akcize na električnu energiju - rečeno je iz Delegacije EU.

Slično su rekli i u Energetskoj zajednici, ističući da ta organizacija ne obavezuje BiH da uvede akcize na energente.

- Međutim, niko ne zabranjuje BiH da uvede akcize na električnu energiju, sve dok se one primjenjuju na podjednak način, što znači, na primjer, da ne mogu biti uvedene samo na struju koja se izvozi - rekla je Barbara Pojner, službenik za odnose s javnošću Energetske zajednice.

Pojner je objasnila da je nedavno Evropski sud pravde izvozne akcize na električnu energiju koje je uvela Slovačka proglasio ilegalnim.

Podsjećanja radi, rečeno je da je BiH prošle godine počela da radi na uvođenju akciza na električnu energiju. Kako je rečeno, planirano je da najvjerovatnije akciza za domaćinstva bude nula maraka, a da bi se veći dio tereta prebacio na pravna lica i na privredu, koja bi mogla dobiti akciznu stopu.

Pravilnik na osnovu kojeg će biti određene akcize je u izradi, ali zbog osjetljivosti teme niko od nadležnih nije želio da komentariše ove navode.

Iz Evropske komisije je rečeno da su obaviješteni da je u BiH u toku proces određivanja tarifa za Elektroprenos BiH i nezavisne operatore sistema, ali da Evropska komisija nije involvirana.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 04.02.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772