Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

ZAKON O RADU: U padu broj tužbi protiv poslodavaca koji ne poštuju Zakon

07.02.2019.


Putem Službe za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske prošle godine sačinjeno je 68 tužbi protiv poslodavaca, kojima je obuhvaćeno 114 radnika, čiji je ukupan iznos potraživanja oko 337.000 maraka.

Tužbe su se najviše odnosile na uskraćena prava kao što su nezakoniti otkazi, iznosi plata te naknade kao što su jubilarne nagrade, naknade za rođenje djeteta, naknade za smrt člana porodice i slično.

Ranije su, kako pokazuju iskustva sindikalnih radnika, tabak češće presavijali radnici u javnom sektoru, a 2018. godine je bilo više onih iz privatnog sektora koji su odlučili tražiti pravdu u sudnici.

Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, potvrdio je da se radnici odluče na tužbe tek kada je to zadnji način da ostvare svoja prava.

"Većinom su to prava koja su definisana aktima poslodavca ili zakonom pa se na sudu vrlo lako utvrdi da je poslodavac povrijedio ta prava. Pored suda, radnici su pomoć tražili i putem Agencije za mirno rješavanje radnih sporova i dosta slučajeva je i na taj način riješeno", navodi Stanković.

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, kaže da ne raspolaže statistikom, ali mu je poznato da se broj tužbi smanjuje.

"Sve je manje i loših poslodavaca i loših radnika. Koliko god mi bili nezadovoljni i smatrali da neke stvari idu sporo, koliko-toliko se ide naprijed ka zakonitosti, što će u svakom slučaju dovoditi i do manje tužbi i sudskih sporova", kaže Škrebić.

Istinita je njegova tvrdnja da se radnička prava na sudovima traže sve rjeđe. Broj prošlogodišnjih tužbi protiv poslodavaca smanjen je u odnosu na godinu ranije, kada ih je zabilježeno 114 i njima je bilo obuhvaćeno 156 radnika.

U 2016. bilo je više od 500 ovakvih tužbenih zahtjeva, a prvenstveno su se odnosili na naknade iz kolektivnih ugovora poput toplog obroka i prevoza.

Sindikalci kažu da je od 2016. naovamo znatno smanjen broj tužbi zato što je donesen novi Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018), a istovremeno su prestali da važe opšti kolektivni i posebni kolektivni ugovor.

Naime, kako se većina radničkih prava, osim plate, reguliše putem kolektivnih ugovora, radnici se nisu mogli pozivati ni na jedan akt na osnovu kojeg bi mogli podnositi tužbene zahtjeve.

Analize Saveza sindikata RS pokazuju da postoje i slučajevi kada radnici svoja prava ostvare putem suda, ali izvršenje tih presuda ide sporije i potreban je duži period da sudska odluka bude sprovedena.

Postoje, međutim, i još drastičniji primjeri... Neka preduzeća, naime, odu u stečaj ili likvidaciju pa potraživanja radnika ne budu nikad naplaćena i pored pravosnažne presude.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dragan Sladojević, 04.02.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772