Zastava Srbije

UNAPREĐENJE IZVRŠNOG POSTUPKA U BIH: Neophodno izmještanje tzv. ‘komunalnih predmeta’ izvan sudova u BiH, bilo u javne agencije, ili osnivanjem privatnih izvršitelja

07.02.2018.


"Unapređenje izvršnog postupka u Bosni i Hercegovini odabirom efikasnog sredstva izvršenja", bila je tema okruglog stola održanog u Sarajevu u organizaciji Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH (VSTVBiH).

Svrha okruglog stola jeste otvaranje javnog dijaloga o identifikaciji optimalnog modela sistemskog rješenja izvršnog postupka u BiH, te promocija efikasnog sredstva izvršenja u skladu s važećim zakonima u BiH i preporukama Evropske unije (EU).

Referirajući se na ključne aspekte razmatrane teme, rukovoditeljica Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II Ana Bilić-Andrijanić je ukazala kako se unapređenje izvršnog postupka i iznalaženje adekvatnog načina izvršenja temelje na jednoj od preporuka do koje se došlo u sklopu strukturiranog dijaloga o pravosuđu između BiH i Evropske unije (EU).

- Također, zaključci s prvog i drugog sastanka Pododbora za pravdu i sigurnost se u značajnoj mjeri temelje na unapređenju izvršnog postupka, te je u vezi s tim utvrđeno da je potrebno da VSTV u suradnji s nadležnim ministarstvima pravde formira zajedničku radnu grupu koja će sačiniti akcioni plan i zakonodavne izmjene neophodne za sveobuhvatnu reviziju zakona o izvršnom postupku u BiH- precizirala je Bilić-Andrijanić.

Dodala je da bi te aktivnosti trebale rezultirati i iznalaženjem adekvatnog modela u pogledu izmještanja tzv. ‘komunalnih predmeta’ izvan sudova u BiH, bilo u javne agencije, ili osnivanjem privatnih izvršitelja.

Po njenim riječima, sudionici skupa su, među ostalim, analizirali dosadašnje prakse pristupa podacima dužnika u izvršnom postupku koji se u zakonu smatraju ličnim i podliježu zaštiti iz ugla Agencije za zaštitu ličnih podataka, tražitelja izvršenja/tužitelja, kontrolora podataka i sudova.

Istodobno, razmatrana su brojna pitanja u kontekstu kompleksne problematike izvršnog postupka u BiH, uključujući neusaglašenost sudske prakse, neadekvatan odabir sredstva izvršenja i različita tumačenja pojedinih zakonskih odredbi iz ove oblasti.

Okrugli sto, u čijem je fokusu unapređenje izvršnog postupka u BiH, dio je aktivnosti u sklopu Projekta "Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza", koji se realizira uz finansijsku potporu Vlade Kraljevine Švedske.

Sudionici skupa bili su predstavnici pravosudnih institucija, javnih komunalnih preduzeća, ovlaštenih kontrolora ličnih podataka kao i relevantnih pokretača izvršnog postupka.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 06.02.2018.

Naslov: Redakcija