Zastava Srbije

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA: Na snazi podzakonska akta za provođenje Zakona

07.01.2022.


Od 6. januara, u Federaciji BiH stupili su na snagu pravilnici za provođenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ("Sl. novine FBiH", br. 75/2021 – dalje: Zakon), koje su donijeli Federalno ministarstvo trgovine i Privredna komora Federacije BiH. Potvrdio je to federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović. Naglasio je da je cilj urediti ovu oblast i nelegalne posrednike u prometu nekretninama staviti u zakonske okvire.

- Do sada smo imali neujednačenu poslovnu praksu među posrednicima u prodaji nekretnina i veliki broj primjedbi građana na one koji se tim poslom bave nestručno i nesavjesno. Također, postoji veliki broj pojedinaca koji ovu djelatnost obavljaju nelegalno, bez ikakve registracije, odnosno u zoni sive ekonomije. Prema podacima Privredne komore FBiH, imamo oko 150 legalnih, registrovanih posrednika u prometu nekretninama. Sada su Zakonom i ovim pravilnicima jasno definisani kriteriji ko može da se bavi posredovanjem u prometu nekretnina - rekao je Vujanović.

Registar posrednika u prometu nekretninama predstavljaće jedinstvenu i javnu bazu podataka, kojoj će moći pristupiti svaki građanin i provjeriti da li posrednik kojeg je angažovao ili ima tu namjeru, ispunjava zakonske uslove za obavljanje te djelatnosti. Registar će sadržavati sve podatke o posredniku, koji može biti pravno lice registrovano na sudu ili fizičko lice registrovano u općini.

Zakonom je propisano i da posrednici u prometu nekretninama moraju imati minimum četvrti stepen stručne spreme i položen stručni ispit koji će provoditi Privredna komora Federacije BiH iz oblasti koje su definisane Programom za polaganje stručnog ispita.

- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika agenata posredovanja u prometu nekretnina ("Sl. novine FBiH", br. 105/2021) definiše da svaka osoba koja položi stručni ispit dobiva licencu, te se upisuje u imenik agenata čiji je oblik, sadržaj i način vođenja propisan ovim pravilnikom, a koji je u nadležnosti Privredne komore Federacije BiH - rekao je Vujanović.

Pravilnikom je propisano da svaki posrednik mora voditi evidenciju o posredovanju u prometu nekretnina u pisanom obliku, na propisanom obrascu, čuvati je trajno, dok je ugovor o posredovanju sa pratećom dokumentacijom u obavezi čuvati najmanje deset godina od dana njegovog zaključenja.

- Zakonski rok za usuglašavanje poslovanja posrednika sa Zakonom i upis u registar posrednika je 31. mart 2023. godine. Uslovi koje propisuje zakon za za upis u registar su da pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje djelatnosti posredovanja, ima sjedište ili podružnicu na području Federacije, da ima zaposleno najmanje jedno lice koje ima položen stručni ispit, da ima zaključen ugovor o osiguranju i da ima odgovarajući poslovni prostor za obavljanje djelatnosti posredovanja. Svi registrirani posrednici u Federaciji BiH dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona i podzakonskih akata do navedenog roka. U suprotnom, neće moći obavljati djelatnost posredovanja u prometu nekretnina - naglasio je Vujanović.

Prema riječima potpredsjednika Privredne komore Federacije BiH Marka Šantića, stručni ispit će se polagati u sjedištu Komore u Sarajevu i u uredu Komore u Mostaru. Tehničke pripreme za njegovu organizaciju trebalo bi da budu završene do 1. februara, a prvi rok za polaganje, očekuje se u martu ove godine. Javni poziv za polaganje stručnog spita biće objavljen na web stranici Privredne komore FBiH najmanje 30 dana prije njegovog održavanja.

- Kako se radi o velikoj ciljnoj grupi osoba koje imaju obavezu ili ambiciju da pristupe polaganju stručnog ispita, predviđeni zakonski rok od 15 mjeseci nije toliko dug. Naprotiv, sugerira što ranije pristupanje polaganju ispita za licenciranje i ne čekanje zadnjeg ispitnog roka. Komora će osigurati dovoljan broj ispitnih rokova na obje lokacije, kako bi svim kandidatima bilo omogućeno da polažu stručni ispit i dobiju licencu za agenta do 31. marta 2023.godine - ukazao je Šantić.

Naglasio je da se radi o velikoj ciljnoj grupi, više od 300 osoba, što agenata posredovanja zaposlenih kod legalnih, registrovanih posrednika, što pojedinaca koji trenutno djeluju u zoni sive ekonomije i koji će u novonastalim zakonskim okolnostima morati legalizirati rad, kao i zainteresiranih lica koja dobivanjem licence za agenta, žele podići svoj radni kvalifikacijski potencijal i konkurentnost na tržištu radne snage u Federaciji BiH.

Zakonska je obaveza svakog posrednika je i da ima najmanje jednog stalno zaposlenog agenta posredovanja sa položenim stručnim ispitom – licencom.

Od stupanja na snagu Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, svaki posrednik u Federaciji BiH u obavezi je da sa nalogodavcem sklopi Ugovor o posredovanju i to u pismenoj formi, jer bez njega se nekretnina ne smije oglasiti. Također, svaki posrednik je u obavezi da javno istakne opće uslove poslovanja i visinu posredničke provizije.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 05.01.2022.

Naslov: Redakcija