Zastava Srbije

ZAVOD ZA STATISTIKU FBIH: U trećem kvartalu BDP manji za 3,9 posto

07.01.2021.


Bruto domaći proizvod (BDP) u trećem tromjesečju 2020. godine u Federaciji BiH je realno manji za 3,9 posto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, pokazuju prve procjene Zavoda za statistiku FBiH.

Iz Zavoda navode da do potencijalno veće revizije podataka tromjesečnog BDP-a može doći usljed uticaja koje je pandemija COVID-19 imala na dostupnost i pouzdanost podataka i informacija koje se koriste za procjenu tromjesečnog BDP-a.

Značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u trećem tromjesečju 2020. godine u FBiH, prema trenutnim podacima, zabilježen je u djelatnostima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (12,3 posto) i Građevinarstvo (8,3 posto).

Značajniji realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala, Prijevoz i skladištenje, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (16,2 posto), Informacije i komunikacije (3,8 posto) i Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, Snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (2,9 posto).

Tromjesečni BDP ukazuje na kratkoročna privredna/gospodarska kretanja, te je stoga korisno sredstvo za ekonomske analize i politike.Osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a je izračun realne stope rasta.


IZVOR: Vebsajt Klix, 31.12.2020.

Naslov: Redakcija