Zastava Srbije

SET ZAKONA O TAKSAMA RS: Od 1. januara 2021. godine brisanje pojedinih taksi iz Registra poreskih i neporeskih davanja Republike Srpske

07.01.2021.


Ministarstvo finansija Republike Srpske brisaće iz interaktivnog Registra poreskih i neporeskih davanja Republike Srpske koji je uspostavljen radi poboljšanja fiskalnog sistema, pojedine takse koje su propisane setom zakona o taksama objavljenim u Službenom glasniku Republike Srpske 123/20, a čija je primjena počela od 1. januara 2021. godine.

Na osnovu Zakona o administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011, 103/2011 - ispr., 67/2013 i 123/2020) u Registru se od 1. januara ukidaju administrativne taksa na: zahtjeve, molbe, prijedloge i prijave, te uvjerenja i potvrde. Takođe, na osnovu Zakona o komunalnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 4/2012 i 123/2020), ukida se plaćanje komunalne takse za udruženja od javnog interesa za Republiku Srpsku, preduzetnike koji imaju status malog preduzetnika i za nove obveznike komunalnih taksi u periodu od 12 mjeseci nakon završetka postupka registracije. Osim toga, se ukida čitav niz drugih komunalnih taksi, što je precizno navedeno u Registru poreskih i neporeskih davanja Republike Srpske objavljenom na internet stranici Ministarstva finansija Republike Srpske - link.

Takođe, Zakonom o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 123/2020) se posebna republička taksa za 2021. godinu umanjuje za 30%, a za 2022. godinu 60% u odnosu na iznos koji je propisan Zakonom o posebnim republičkim taksama, dok se u 2023. godini u potpunosti ukida.

Sprovođenjem reforme poreskog sistema, Vlada Republike Srpske je iskazala opredjeljenje za postepeno smanjivanje i ukidanje pomenute takse čime bi se rasteretila privreda i olakšao položaj privrednih subjekata.

Registar poreskih i neporeskih davanja je osmišljen kao dio cjelokupnog procesa jačanja transparentnosti u uvođenju i naplati javnih prihoda, uspostavljanja javne kontrole nad fiskalnim opterećenjem privrede i građana, te saradnje vlasti, građana i privrede u kreiranju povoljnijeg privrednog ambijenta.

Zakonom o poreskom sistemu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 62/2017 i 110/2020 - odluka US) kojim se uređuje poreski sistem Republike Srpske i uspostavljanje i vođenje Registra poreskih i neporeskih davanja Republike Srpske je propisano da sva poreska i neporeska davanja koja nisu unesena u Registar ne stvaraju obavezu plaćanja.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija RS, 31.12.2020.

Naslov: Redakcija