Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FBIH: Prijedlogom zakona se uređuju pitanja dječijeg dohodka i naknada porodilja koje nisu u radnom odnosu

06.12.2021.


Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača te dodao da se radi o jednom izuzetno važnom zakonu.

- Neosporno je da je porodica osnov stabilnog i zdravog društva i u tom smislu je neophodno graditi dostojanstvo porodice, prvenstveno kroz materijalnu i emocionalnu sigurnost - ukazao je ministar Drljača.

Prema njegovim riječima, Prijedlog ovog zakona, ima ekonomsku i socijalnu kategoriju. Ekonomska predstavlja ulaganje u ljudske resurse pogotovo u sadašnjem vremenu smanjenja broja rođene djece, kao i odlaska mladih porodica u inostranstvo. Dodao je da materijalna podrška porodice predstavlja jedan od segmenata pronatalitetne politike.

- Postojeći sistem zaštite porodice nije harmonizovan i nije ujednačen, a vrsta prava i visina tih naknada zavise od kantona, odnosno mjesta prebivališta lica koje je korisnik tog kantona. U tom smislu je bilo neophodno pristupiti izradi zakona koji treba da riješi određena pitanja, socijalno pravičniji i fiskalno održivi sistem zaštite porodice s djecom, ukine diskriminaciju djece prema mjestu življenja, ublaži posljedice siromaštva porodice, te pomogne porodici u odgoju i vaspitanju svoje djece - istakao je federalni ministar, te dodao da se ovim zakonom uređuju dva pitanja, pitanje dječijeg dohodka i pitanje naknada porodilja koje nisu u radnom odnosu.

- To su osnovna prava, dok se ostala prava trebaju regulisati na nivou kantona, odnosno lokalnih zajednica. Osnovica za obračun ovih osnovnih prava je prosječna neto plata u Federaciji BiH utvrđena za predhodnu godinu prema zvaničnim podacima Federalnog zavoda za statistiku - dodao je Drljača.

Zakon predviđa i Dječiju nedjelju, to je prva sedmica u oktobru, a radi se o manifestacijama kulturnog, edukativnog, zdravstvenog i drugog karaktera u cilju afirmracije djece i implementacije Konvencije o zaštiti djece.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 02.12.2021.

Naslov: Redakcija