Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: BiH unaprijedila sistem za e-Nabavke. Podaci o javnim nabavkama dostupni javnosti

06.12.2017.


Agencija za javne nabavke BiH pokrenula je još jedan projekt unapređenja sistema za elektronske javne nabavke u BiH (e-Nabavke) koji omogućava da podaci o javnim nabavkama budu dostupni javnosti.

Sistem e-Nabavke je portal namijenjen za objavu svih obavještenja o nabavci, dodjeli ugovora, poništenju postupaka javnih nabavki, te drugih obavještenja predviđenih Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 39/2014), koji je obavezan za sve institucije vlasti na svim upravnim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove i asocijacije.

- Puštamo preglede podataka o dodjelama ugovora, ali i preglede izvještaja o sklopljenim direktnim sporazumima i ugovorima po konkurentskim zahtjevima, što dosad nije bilo moguće pregledati na portalu. Pregled je moguće napraviti za sve ugovorne organe u BiH. Omogućit će se i pregled okvirnih sporazuma sa pojedinačnim ugovorima, dodjela ugovora za neprioritetene usluge (na primjer hotelske i ugostiteljske usluge), zatim pregled dodijeljenih ugovora koji su izuzeti od primjene Zakona o javnim nabavkama, pregled provedenih e-Aukcija i drugo - ukazao je v.d. direktora agencije Đenan Salčin.

Naveo je da podatak da je u ovoj godini održano 2.210 e-aukcija, te da je ukupna razlika u cijeni između inicijalnih i konačnih ponuda, odnosno u najvećem dijelu ostvarene budžetske uštede, prije i nakon e-aukcija 6,8 mil KM. U prosjeku se dnevno kroz sistem provede deset e-aukcija, a najveći broj održanih e-aukcija zabilježenih u jednom danu bio je 60.

Salčin je dodao da sistem e-Nabavke koristi 2.420 obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama, odnosno ugovornih organa, te 7.680 domaćih i više od hiljadu inostranih ponuđača koji učestvuju u postupcima.

U ovoj godini bilo je više od 35.000 obavještenja na portalu, od čega više od 19.200 obavještenja o nabavci i 7.420 obavještenja o dodjeli ugovora, te dodatno 1.883 godišnja obavještenja za neprioritetne usluge. Dnevno se na portalu objavi od 100 do 150 različitih obavještenja.

Salčin je kazao da su planirane izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, te da je formirana radna grupa za izmjenu tog zakona, koja je počela rad.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 05.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772