Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta, donijeta Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Evropske unije (EU)

06.12.2017.


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je izvještaj Ministarstva finansija i trezora o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – septembar 2017. godine.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 794.802.237 KM, a ukupno izvršeni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH iznosili su 667.662.216 KM, saopštila je Služba za informisanje Vijeća ministara BiH.

Institucije Bosne i Hercegovine nastavile su s uštedama i u 2017. godini, a osnovica za platu i troškovi zaposlenih ostali su na nivou iz 2012. godine, kada su značajno smanjeni.

Uštede budžetskog novca ostvarene su i primjenom jedinstvenih pravilnika za reprezentaciju, fiksne i mobilne telefone te službene automobile uz i dalje aktuelno umanjenje naknada članovima upravnih i nadzornih odbora i drugih radnih tijela i komisija.

U periodu januar – septembar sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog državnog duga su izmirene pravovremeno u ukupnom iznosu 608.152.786,88 KM.

Vijeće ministara je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Evropske unije (EU), kojom se želi unaprijediti i pojednostaviti ovaj proces, nakon što je Bosna i Hercegovina podnošenjem zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji ušla u novu fazu odnosa s EU.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period januar – septembar 2017. godine u kojoj se navodi da je u ovom periodu povećan izvoz za 17,94 posto i iznosio je 8,09 milijardi KM.

Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene za devet mjeseci 2017. godine iznosio je 21,4 milijarde KM, što je povećanje za 2,73 milijarde KM u odnosu na isti period prošle godine.

U ovom periodu uvezeno je robe u vrijednosti 13,3 milijarde KM, što je za 12,65 posto više nego u istom periodu 2016. godine.

Evropska unija je i dalje naš glavni vanjskotrgovinski partner i u ukupnom obimu robne razmjene učestvuje sa 65 posto, a slijede zemlje potpisnice sporazuma "CEFTA 2006" sa 14 posto, dok ostale zemlje čine 21 posto.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o utvrđivanju minimuma procesa rada u Radio-televiziji Bosne i Hercegovine za vrijeme trajanja štrajka, koju je pripremilo Ministarstvo komunikacija i prometa u skladu sa Zakonom o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 41/2016).

Donošenjem ove odluke žele se osigurati nesmetani uvjeti rada tokom štrajka radnika BHRT-a u cilju zaštite javnog i interesa građana te opšte sigurnosti.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Akcioni plan za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini za period 2016 – 2018, kao prvi dokument u ovoj oblasti koji je sačinila radna grupa u kojoj su bili predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, resornih entitetskih ministarstava i Brčko Distrikta.

Plan sadrži mjere i programe čija je realizacija u nadležnosti BiH i Brčko Distrikta, a sastavni dijelovi su Akcioni plan za energijsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2016. do 2018. godine i Izmjene i dopune Akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srpskoj do 2018. godine.

Akcioni plan pripremljen je u skladu sa obavezama Bosne i Hercegovine koje proističu iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i njenim odlukama o transpoziciji direktiva energetske efikasnosti u zakonodavstvo zemalja potpisnica ovog ugovora.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o usvajanju Platforme za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2017. – 2022. godine.

Donesena je i Odluka o preraspodjeli dva miliona KM iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i još 100.000 KM granta lokalnim zajednicama za projekte održivog povratka u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 04.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772