Zastava Srbije

USTAVNI SUD BIH: Utvrđene povrede prava apelanata na imovinu, na slobodu izražavanja, na djelotvoran pravni lijek, na pravično suđenje

06.11.2020.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 28. oktobra 2020. godine elektronskim putem održao redovnu, 116. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 7474/18 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na imovinu iz člana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) jer su u konkretnom slučaju redovni sudovi zanemarili da je apelant stekao imovinu, dio predmetne nepokretnosti u kojem su sadržani stanovi na osnovu ugovora o udruživanju sredstava radi građenja (ugovora o građenju), prije zasnivanja hipoteke u korist tužene zbog duga apelantovog saugovarača.

AP 167/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na slobodu izražavanja iz člana II/3h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10 Evropske konvencije kada redovni sudovi obavezivanjem apelanata na isplatu nematerijalne štete nisu postigli pravičan balans između prava apelanata na slobodu izražavanja i tužiočevog prava na zaštitu ugleda, tj. kada reakcija redovnih sudova u okolnostima konkretnog slučaja nije bila proporcionalna zakonitom cilju kojem se teži i kada nije bila nužna u demokratskom društvu.

AP 1989/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13 Evropske konvencije u vezi s pravom na slobodu kretanja iz člana II/3m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2 Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju kada je zbog propusta redovnog suda da po isteku dva mjeseca ispita da li je primijenjena mjera zabrane kojom se ograničava apelantova sloboda kretanja i dalje potrebna apelant lišen mogućnosti da u adversarnom postupku pred sudom ospori izrečene mjere, te u nedostatku odluke iskoristi djelotvoran pravni lijek propisan zakonom.

AP 613/19 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6 stav 1 Evropske konvencije u odnosu na osporeno rješenje kada je Okružni sud u Banjaluci, upuštajući se u preispitivanje izvršne isprave koja posjeduje elemente iz člana 27 stav (1) Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske, narušio načelo formalnog legaliteta i načelo zaštite svih stranaka u izvršnom postupku, te kada je izostalo obrazloženje zašto su predmetne činidbe na način kako su određene nemoguće.

Sve usvojene odluke biće dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


IZVOR: Vebsajt Ustavni sud BiH, 28.10.2020.

Naslov: Redakcija