Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ocjenjivaće se ustavnost Zakona o advokatskoj djelatnosti u Brčko distriktu BiH

06.11.2019.


Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Esed Kadrić najavio je da će u svojstvu predsjednika te institucije pokrenuti postupak ocjene ustavnosti Zakona o advokatskoj djelatnosti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 4/2019).

ZAKON O ADVOKATSKOJ DJELATNOSTI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

"U skladu sa zakonskim ovlaštenjima pokrenut ću ocjenu ustavnosti ovog Zakona. Ne mogu entitetske advokatske komore blokirati rad institucija Brčko distrikta, a posebno ćemo analizirati po čemu su to u Brčko distriktu radili advokati od 2006. godine do danas", rekao je Kadrić.

Istakao je da su donošenjem Naloga supervizora svi zakoni Federacije BiH i Republike Srpske i svih institucija koje su sastavni dio bilo kojeg entiteta prestali da imaju pravno dejstvo na području Brčko distrikta, saopćeno je iz Skupštine Brčkog.

"Sada imamo primjenu pravila entitetskih komora u Brčko distriktu i to je direktno miješanje u pravni sistem Distrikta i ja ga moram zaštiti, na to me kao predsjednika Skupštine obavezuje zakon. U ovom trenutku je na sceni kršenje Naloga supervizora za Brčko i vrlo je upitno na koji način od 2006. godine, nakon njegovog donošenja, advokati rade u Brčkom", istakao je Kadrić.

Pojasnio je da se entitetski propisi ne mogu primjenjivati u Brčko distriktu i samim time ni odluke entitetskih komora koje su osnovane u skladu s entitetskim zakonima te da advokatske komore entiteta nemaju pravno dejstvo u Brčko distriktu. Poručio je da se ovim moraju voditi sve pravosudne institucije u Brčkom i svi koji su zaduženi za štićenje pravnog poretka u Distriktu.

Predsjednik Skupštine Esed Kadrić rekao je da je ovih dana Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH uputio pismo kojim ih je podsjetio na obaveze koje proizilaze iz pravnih akata Distrikta, a kojima je propisano da Pravosudna komisija ima pravo da, između ostalog, predlaže i zakone iz oblasti advokatske djelatnosti.

"Pravosudna komisija nikada nije predložila Zakon o advokatskoj djelatnosti i ja sam im kao predsjednik Skupštine ukazao na tu obavezu", rekao je Kadrić, ističući da je to u skladu sa svojim nadležnostima uradio kao predsjednik Skupštine koji je odgovoran za komunikaciju parlamenta s drugim institucijama, navodi se u saopćenju.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 01.11.2019.

Naslov: Redakcija