Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o hemikalijama, usvojena Informacija o digitalizaciji sudske arhive kao sastavnog dijela projekta registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj elektronskim putem

06.11.2017.


Vlada Republike Srpske usvojila je 2. novembra 2017. godine, na 150. sjednici u Banjaluci, Informaciju o zahtjevu Opštine Vukosavlje za učešćem u finansiranju nabavke minibusa za potrebe prevoza učenika i radnika ove opštine.

Budući da na teritoriji opštine postoji problem prevoza, kako učenika, tako i radnika zbog nepostojanja organizovanih autobuskih linija, opština se odlučila na nabavku kombi vozila koje bi služilo u svrhe prevoza.

Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za učešće u nabavci minibusa za prevoz učenika i radnika Opštine Vukosavlje u iznosu od 11.750,00 KM, što predstavlja oko 50% od ukupnog iznosa potrebnih sredstava za nabavku minibusa.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti za kupovinu stana u Istočnoj Ilidži, površine 44,40 m², po cijeni od 59.052,00 KM, za zbrinjavanje porodice poginulog borca.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju finansiranja za projekat "Sanacija mosta Kralja Aleksandra I Karađorđevića preko rijeke Drine između Zvornika Malog Zvornika", iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije.

Procijenjena vrijednost Projekta na osnovu Projektnog plana dostavljenog od Grada Zvornik iznosi do 1.391.693,50 KM, od čega se donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije finansira do 1.170.000,00 KM, a obezbjeđenje preostalog iznosa do procijenjene vrijednosti Projekta u nadležnosti je Grada Zvornik.

Za potpisivanje subsidijarnog sporazuma između Vlade Republike Srpske i Grada Zvornik o finansiranju Projekta donatorskim sredstvima u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije ovlašćuje se Ministar finansija.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju finansiranja za projekat "Izgradnja dječijeg obdaništa u Brčko distriktu BiH", iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije.

Procijenjena vrijednost Projekta na osnovu Projektnog plana dostavljenog od Brčko distrikta BiH iznosi do 982.915,00 KM, od čega se donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije finansira do 977.915,00 KM, a obezbjeđenje preostalog iznosa do procijenjene vrijednosti Projekta u nadležnosti je Brčko distrikta BiH.

Za potpisivanje subsidijarnog sporazuma između Vlade Republike Srpske i Brčko distrikta BiH o finansiranju Projekta donatorskim sredstvima u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije ovlašćuje se Ministar finansija.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o radu radnih grupa za evropske integracije u domenu tehničke finalizacije odgovra na pitanja iz Upitnika Evropske komisije i istu usvaja. Vlada je saglasna sa tehnički finalizovanim odgovorima na Upitnik Evropske komisije za osam radnih grupa i saglasna je da se ovi odgovori upute na prevođenje, te zahtijeva da se nacrti prevedenih odgovora dostave na verifikaciju Vladi Republike Srpske prije njihovog upućivanja Evropskoj komisiji.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku upozna Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara i Direkciju za evropske integracije BiH.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o hemikalijama. Ovim zakonom uređuje se klasifikacija, obilježavanje i pakovanje hemikalija; bezbjednosno-tehnički list; obavljanje djelatnosti sa hemikalijama; Integralni inventar hemikalija; ograničenja i zabrane hemikalija; uslovi za uvoz i izvoz hemikalija; stavljanje deterdženata na tržište; integrisano upravljanje hemikalijama; nadzor i druga pitanja od značaja za bezbjedno upravljanje hemikalijama u Republici Srpskoj.

Cilj Zakona o hemikalijama je zaštita zdravlja ljudi i životne sredine od štetnog uticaja hemikalija.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o mogućoj saradnji sa Narodnom Republikom Kinom u programima usmjerenim na unapređenje i razvoj zdravstvenog/bolničkog sistema u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske podržava pokretanje inicijativa za iznalaženje povoljnih finansijskih aranžmana u NR Kini za pripremu i realizaciju projekata Modernizacija bolnica u Republici Srpskoj i da se za iste potrebe iznađu kreditna sredstava u iznosu do 70.000.000 US$.

U pripremljenom planu za buduća ulaganja u bolnički sektor kroz projekat Modernizacija bolnica u Republici Srpskoj, planirana je izgradnja i opremanje nove JZU bolnica u Doboju, opremanje prioretnom medicinskom opremom zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj: JZU UKC RS; JZU bolnica Prijedor; JZU bolnica Gradiška; JZU bolnica Bijeljina; JZU bolnica Zvornik; JZU bolnica Trebinje; JZU bolnica Nevesinje; JZU bolnica I. Sarajevo; JZU bolnica Foča, JZU bolnica Mlječanica, JZU bolnica Sokolac, opremanje istraživačkog centra Medicinskog fakulteta u Banja Luci i edukacija zdravstvenih radnika u novim zdravstvenim tehnologijama i pružanju novih medicinskih usluga.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o digitalizaciji sudske arhive kao sastavnog dijela projekta registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj elektronskim putem (on-line).

Sredstva za implementaciju ovog projekta su gotovo u potpunosti osigurana iz donatorskih izvora. Međutim, stav Tima za izradu akcionog plana za realizaciju projekta jeste da je od značaja da se u najvećoj mogućnoj mjeri osigura tačnost podataka tokom procesa digitalizacije, za što je potrebna unutrašnja kontrola kadrova iz Okružnih privrednih sudova. Ministarstvo pravde Republike Srpske, u saradnji sa Okružnim privrednim sudovima utvrdilo je da će proces trajati 6 mjeseci i da je potrebno angažovati 6 radnika u 5 privrednih sudova, što iznosi 40,000 KM za ove potrebe.

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo finansija da u saradnji sa Ministarstvom pravde, radi osiguranja sredstva u iznosu od 40.000 KM, za angažovanje kontrolora procesa digitalizacije sudske arhive pri Okružnim privrednim sudovima u Republici Srpskoj, izvrši preraspodjelu sredstava između pravosudnih institucija u resornoj nadležnosti Ministarstva pravde Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta "Ljetna škola sporta Republike Srpske 2017".

Ministarstvo porodice, omladine i sporta šesnaestu godinu zaredom je organizovalo "Ljetnu školu sporta Republike Srpske", odnosno sportski kamp za najperspektivnije sportiste Republike Srpske.

Realizacija ovogodišnje Škole sporta se provodila kroz 10 smjena u periodu od 18.06.2017. do 27.08.2017. godine. Kroz "Ljetnu škola sporta Republike Srpske 2017", koja je organizovana u Trebinju i osam gradova Republike Srpske učestvovalo je oko 1500 mladih sportista iz 31 sportske grane/grane sporta.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je finansiralo kompletan smještaj i ishranu tokom sedmodnevnog boravaka za 770 perspektivnih sportista, i to 730 perspektivnih sportista iz Republike Srpske i 40 perspektivnih sportista iz Republike Srbije, u ukupnom iznosu od 188.969,95 KM.

Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Informaciju o stanju na tržištu hartija od vrijednosti, radu i poslovanju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za prvo polugodište 2017. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01 − 30.06.2017. godine i Izvještajem o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencijer za bankarstvo Republike Srpske za period 01.01 − 30.06.2017. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period 01.01- 30.06.2017. godine, Izvještaj o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period 01.01.- 30.06.2017. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za period 01.01- 30.06.2017. godine.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o molbi za pomoć JU "Banja Dvorovi", Bijeljina za odlaganje postupka prinudne naplate poreskih obaveza. Vlada Republike Srpske preporučuje Poreskoj upravi da JU "Banja Dvorovi" privremeno odgodi postupak prinudne naplate svih dospjelih, a neplaćenih poreskih obaveza do 31.12.2018. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 02.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772