Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Prijedlozi zakona upućeni na usaglašavanje Kolegiju Doma

06.10.2023.


Na 10. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je, u drugom čitanju, i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Nije usvojena delegatska inicijativa Kemala Ademovića kojom se od Vijeća ministara BiH, a posebno od Ministarstva sigurnosti BiH, traži hitno pokretanje procedure za proširenje kapaciteta Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za minimalno 100 polaznika u roku od tri mjeseca od dana usvajanja inicijative.

Usvojen je Izvještaj o stanju radijacione i nuklearne sigurnosti za 2022. godinu, čiji je podnosilac Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog odluke o osnivanju Ad hoc komisije PSBiH za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Dom naroda dao je saglasnost za ratificiranje:

  • Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije,
  • Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicione banke (Projekat medicinskog kompleksa Banja Luka), Evropski fond za održivi razvoj – EFSD + Namjenski investicioni okvir 1 (FI No 91.071 – SERAPIS 2019-0319),
  • Sporazuma o investicionom grantu za podršku Projektu vodosnabdijevanja i sanitacije u Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) II između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke,
  • Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini,
  • Sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 04.10.2023.

Naslov: Redakcija