Zastava Srbije

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS: Poziv za dostavljanje potvrde o životu

06.10.2022.


Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske pozvao je penzionere kojima se isplata vrši van Srpske da do kraja godine dostave Fondu potvrdu o životu.

Dostavljanje potvrde o životu ne odnosi se na korisnike sa prebivalištem u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Federaciji BiH, za koje se podatak o činjenici života obezbjeđuje putem elektronske razmjene podataka između nosilaca osiguranja, a riječ je o 27.928 penzionera.

Fond je najavio da će o obavezi dostavljanja potvrde o životu korisnike obavijestiti i putem pisane poruke na čeku ili nalogu za isplatu penzije za oktobar, novembar i decembar.

Korisniku koji potvrdu o životu ne dostavi blagovremeno isplata penzije se obustavlja.

U saopštenju Fonda se navodi da se dostavljanje potvrde o životu za 25.184 penzionera sa prebivalištem van Republike Srpske vrši prema filijali koja je korisniku donijela rješenje o ostvarivanju prava i vrši isplatu penzije.

Novi korisnici prava sa prebivalištem van Republike Srpske potvrdu o životu dostavljaju nadležnoj filijali nakon donošenja rješenja o ostvarivanju prava.

Potvrda o životu je pravilna ako je ovjerena kod nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, opštinskog organa, notara, suda i diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u državi prebivališta.

Obrazac potvrde o životu može se preuzeti na internet stranici Fonda PIO.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 04.10.2022.

Naslov: Redakcija