Zastava Srbije

ZAKON O STEČAJU: Zakon sadrži niz novina, a ogledaju se u tome da se uređuje predstečajni postupak i njime uvodi finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata. Tako je u predstečajnom postupku omogućeno nelikvidnom privrednom društvu da zaključi nagodbu s povjeriocima s ciljem lakšeg i povoljnijeg izmirenja novčanih obaveza

06.10.2021.


U Federaciji BiH je na snazi Zakon o stečaju ("Sl. novine FBiH", br. 53/2021 – dalje: Zakon), koji će omogućiti privrednim društvima s finansijskim teškoćama da, prije nego što nastupi platežna nesposobnost i razlog za stečaj, restrukturiraju svoje finansijske obaveze i otklone mogućnost stečaja i nastave normalan privredni život.

Tim povodom federalni ministar pravde Mato Jozić je rekao da oni koji to ne uspiju u postupku restrukturiranja imaju mogućnost da to učine u stečajnom postupku reorganizacijom stečajnog dužnika prema ovom Zakonu.

Ministar je istakao da Zakon sadrži niz novina, a ogledaju se u tome da se uređuje predstečajni postupak i njime uvodi finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata. Tako je u predstečajnom postupku omogućeno nelikvidnom privrednom društvu da zaključi nagodbu s povjeriocima s ciljem lakšeg i povoljnijeg izmirenja novčanih obaveza.

Ovaj Zakon propisuje da je Finansijsko-informatička agencija nadležna, odnosno ovlaštena da pokrene prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, odnosno organa ovlaštenog za njegovo zastupanje ako ne podnesu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 60 dana nakon nastupanja platežne nesposobnosti i da će biti kažnjeni novčanom kaznom za prekršaj.

- Propisivanje nadležnosti za FIA-u da pokreće prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, odnosno organa ovlaštenog za njegovo zastupanje je izuzetno važna i od značaja za blagovremeno pokretanje stečajnog postupka - ukazao je Jozić.

Utvrđen je način praćenja izvršenja određenih radnji u postupku od predsjednika sudova i rukovodilaca organa uprave, zavisno od toga da li je riječ o sudskim ili upravnim postupcima.

- Posebno su obrađene odredbe zakona koje se odnose na stečajnog upravnika. Pooštreni su uslovi za izbor stečajnih upravnika koji moraju položiti ispit za stečajnog upravnika i stalno raditi na edukaciji i ličnom usavršavanju. Povećan je stepen kontrole rada upravnika, kao pojačan stepen kontrole od stečajnog sudije. Također je broj stečajnih predmeta koje može voditi jedan stečajni upravnik limitiran na dva, a određeno je i obavezno osiguranje stečajnih upravnika za sve rizike koji se odnose na njihovo profesionalno djelovanje - naglasio je ministar Jozić.

Zakonom je unaprijeđen je sistem obavještavanja stranaka u stečajnom postupku.

- Prava radnika po osnovu njihovih potraživanja su u potpunosti zaštićena i radnici i prijašnji radnici stečajnog dužnika se nalaze u povoljnijem položaju u odnosu na važeći zakon. Naime, osim što radnici i prijašnji radnici stečajnog dužnika imaju pravo na sva potraživanja nastala do dana otvaranja stečajnog postupka u punom bruto iznosu, u prvom isplatnom redu, ovim zakonskim tekstom su iz prvog isplatnog reda isključeni članovi uprave društva, članovi nadzornog odbora i odbora za reviziju obzirom da su u pitanju odgovorne osobe koje su svojim postupanjem doprinjele nepovoljnom stanju dužnika, a njihova potraživanja u stečajnom postupku su jako velika - pojasnio je Jozić.

Kada je riječ o unovčavanju imovine stečajnog dužnika, u odnosu na raniji zakon, rekao je da su jasno određenija pravila unovčenja imovine čiji je cilj brže i transparentnije unovčenje imovine, što je preduslov bržeg i boljeg namirenja povjerilaca u stečajnom postupku.

Ovim zakonom je predviđena prodaja stečajnog dužnika kao pravne osobe.

- Predviđeno je donošenje više podzakonskih akata za provođenje zakona koji će biti smjernica organima stečajnog postupka na koji način i kojim rokovima će se izvršavati određene radnje u stečajnom postupku - poručio je federalni ministar pravde Mato Jozić.


IZVOR: Vebsajt Klix, 4.10.2021.

Naslov: Redakcija