Zastava Srbije

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: Ulažu se dodatni napori na identifikovanju prioriteta za unapređenje povjerenja u pravosuđe

06.10.2021.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i dalje ostaje opredjeljeno reformskim procesima i provođenju svih aktivnosti koje vode ka neovisnosti i odgovornosti pravosuđa.

Neovisnost i odgovornosti pravosuđa, bila je i tema sastanka predstavnika VSTV-a BiH, Evropske mreže pravosudnih vijeća (ENCJ), direktora Sudske administracije Norveške i predsjednika Sudskog vijeća Nizozemske koji je 1. oktobra 2021. godine, održan u Sarajevu. Riječ je o institucijama sa kojim VSTV BiH sarađuje dugi niz godina u cilju ostvarivanja neophodnih promjena koje vode ka efikasnijem i funkcionalnijem pravosuđu.

Dugogodišnja saradnja i zajednički rad sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske, rezultirali su vidljivim promjenama što je postavilo snažne temelje za dalji napredak i ono što je za bh. pravosudnu zajednicu iznimno važno, vraćanje povjerenja javnosti u rad institucija.

Da je postignut značajan napredak u segmentu neovisnosti, pokazuju i glavni nalazi Izvještaja o neovisnosti, odgovornosti i kvaliteti pravosuđa Bosne i Hercegovine, koji je rađen prema kriterijima Evropske mreže pravosudnih vijeća (ENCJ), a koji je tokom sastanka predstavljen.

Na osnovu dobijenih podataka, VSTV BiH kao regulatorno tijelo, vrši samoprocjenu sistema te usporedbu sa drugim pravosudnim sistemima Europske unije, s ciljem donošenja eventualnih mjera za unapređenje pravosudnog sistema.

Tokom sastanka je analizirano trenutno stanje u pravosudnim institucijama, identifikovani su prioriteti za unapređenje povjerenja u pravosuđe kao i segmenti na kojim će se dodatno raditi u narednom periodu.

Kroz saradnju sa institucijama iz Norveške i Nizozemske, pred VSTV BiH i pravosudne institucije u BiH postavljeni su visoki ciljevi koji vode ka jačanju rada sudova, uvođenju novih radnih praksi te modernizaciji rada pravosuđa.

Pokazatelj svjesnosti VSTV-a BiH, da je pravosuđe jedna od najznačajnijih sfera društva te da je funkcionalan pravni sistem jedan od osnovnih elemenata demokratskog društva, jeste i spremnost VSTV-a BiH da kontinuirano provodi aktivnosti na unapređenju kapaciteta pravosudnih institucija kroz iskustva i znanja međunarodnih i evropskih institucija.

VSTV BiH će i dalje, sa svojim međunarodnim partnerima, ulagati napore na jačanju djelotvornog, nepristrasnog i nezavisnog pravosuđa, koje građani i građanke Bosne i Hercegovine trebaju i zaslužuju.


IZVOR: Vebsajt Visoki sudski i tužilački savjet BiH, 01.10.2021.

Naslov: Redakcija