Zastava Srbije

ZAKON O ZAŠTITI LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU: Od stupanja Zakona na snagu, 7. jula 2017. godine, zaprimljeno je sedam prijava. Odredbe Zakona definišu da se prijava uzme u rad prema tretmanu povjerljive pošte i da se ispitaju navodi i, ukoliko je korupcija prijavljena Ministarstvu pravde, propisana je procedura na koji način se vrši istraživanje, obavještavanje podnosioca, utvrđivanje disciplinske ili materijalne odgovornosti

06.10.2017.


U Banjoj Luci je održan okrugli sto o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, čiji je organizator bilo Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske u saradnji sa Misijom OEBS u BiH te Regionalnom inicijativom za suzbijanje korupcije.

Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici relevantnih organa i institucija u čijoj je nadležnost zaštita lica koja prijavljuju korupciju iz Republijke Srpske, FBiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore.

"U Republici Srpskoj je od stupanja na snagu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2017 - dalje: Zakon) zaprimljeno sedam prijava i već se postupilo prema odredbama tog Zakona", navela je ovom prilikom pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srpske Jelena Vukadinović.

"Odredbe Zakona definišu da se prijava uzme u rad prema tretmanu povjerljive pošte i da se ispitaju navodi i, ukoliko je korupcija prijavljena Ministarstvu pravde, propisana je procedura na koji način se vrši istraživanje, obavještavanje podnosioca, utvrđivanje disciplinske ili materijalne odgovornosti", rekla je Vukadinovićeva.

Ona je dodala da ukoliko se sumnja na postojanje krivičnog djela, prijava se prosljeđuje nadležnom organu.

Šef Odsjeka za demokratsko upravljanje pri Misiji OEBS-a u BiH Ljiljana Perkušić rekla je da ta misija podržava set aktivnosti koje su usmjerene na borbu protiv korupcije i da je naročito dobra saradnja ostvarena sa Ministarstvom pravde Srpske prilikom procesa usvajanja Zakona.

Ona je dodala da je podrška koju OEBS pruža fokusirana u dvije primarne oblasti, jedna je podrška prioritetnim zakonima od kojih je zakon koji štiti lica koja prijavljuju korupciju jedan od ključnih u borbi protiv korupcije.

Perkušićeva je navela da je u FBiH ovakav zakon tek u procesu izrade.

Šef Kancelarije regionalne antikorupcijske inicijative Vladan Joksimović izrazio je nadu da će uporedna iskustva iz regiona pomoći da se tek usvojeni Zakon o zaštiti "uzbunjivača" u Srpskoj što bolje primjenjuje i da lica koja prijave korupciju uživaju adekvatnu zaštitu.


Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 04.10.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija