Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE: Uređuje se oblast planiranja i podsticanja proizvodnje i potrošnje električne energije u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, utvrđuju sistem podsticaja i mjere podsticanja za proizvedenu električnu energiju iz obnovljivih izvora, institucionalno sprovođenje sistema podsticaja, uređuju pitanja izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora

06.09.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije.

Sistem podsticaja definisan važećim Zakonom o obnovljivim izvorime i efikasnoj kogeneraciji nije dao zadovoljavajuće rezultate, u svim zemljama, u pogledu povećanja učešća obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji, a uzrokuje stalno povećanje naknada za krajnje potrošače.

S tim u vezi došlo je do promjene zakonodavstva EU i usvajanja nove Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2018/2001/ES o promovisanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora energije.

Nova Direktiva predviđa reformu sistema podsticaja na način da podsticajne mjere moraju biti ekonomičnije, odnosno trebaju biti zasnovane na tržišnim principima, a ima za cilj da se ograniči, odnosno smanji rast naknade za podsticanje obnovljivih izvora energije s jedne strane, a da se s druge strane olakša razvoj projekata koji koriste obnovljive izvore energije uvođenjem transparentnijeg mehanizma za raspodjelu podsticaja.

U skladu sa Direktivom pripremljen je novi Zakon o obnovljivim izvorima energije kojim se uređuje oblast planiranja i podsticanja proizvodnje i potrošnje električne energije u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, utvrđuju sistem podsticaja i mjere podsticanja za proizvedenu električnu energiju iz obnovljivih izvora, institucionalno sprovođenje sistema podsticaja, uređuju pitanja izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i drugo.

Zakonom je izvršena podjela postrojenja na mala i velika i s tim u vezi utvrđene vrste podsticaja koje mogu ostvariti.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 02.09.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija