Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRAVILA O POSTUPANJU BHRT‐A TOKOM IZBORNIH AKTIVNOSTI ZA OPĆE/OPŠTE IZBORE 2018. U BOSNI I HERCEGOVINI

06.09.2018.


BHRT objavila pravila o postupanju BHRTa tokom izbornih aktivnosti za opće/opšte izbore 2018. u Bosni i Hercegovini. Pravila su stupila na snagu danom objavljivanja na internet stranici, odnosno 4.9.2018. godine.

Pravila o postupanju BHRTA tokom izbornih aktivnosti za opće/opšte izbore 2018. u Bosni i Hercegovini

I OPĆE/OPŠTE ODREDBE

Pravilima o postupanju BHRTa tokom izbornih aktivnosti za Opće/Opšte izbore 2018. (u daljem tekstu: Pravila) uređuju se aktivnosti i postupanje Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BHRT) u periodu izborne kampanje za Opće/Opšte izbore 2018.

U skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora (u daljem tekstu: Pravilnik), Kodeksom o emitovanju radio televizijskog programa(u daljem tekstu: Kodeks), Uputstvom o rokovima u redosljedu izbornih aktivnosti (Službeni glasnik BiH, br.29/18) te Uređivačkim načelima Javnog radiotelevizijskog sistema u Bosni i Hercegovini, BHRT će pratiti Opće/Opšte izbore 2018.

U smislu ovih Pravila, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

Centralna izborna komisija BiH je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Izbori su Opći/Opšti izbori 2018. koji će se održati 07.10.2018.

Politički subjekt podrazumjeva političku stranku, nezavisnog kandidata, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata, ovjerenu za učešće na izborima u skladu sa Izbornim zakonom BiH

Izborna kampanja je period od 30 dana prije dana održavanja izbora u kojem politički subjekt na zakonom utvrđen način upoznaje birače i javnost sa svojim programom i kandidatima za predstojeće izbore

Političko oglašavanje podrazumjeva emitiranje i objavljivanje oglasa, javnih poziva, spotova i bilo kojeg drugog vida javnog oglašavanja političkih subjekata

Cjenovnik je Cjenovnik usluga oglašavanja političkih subjekata s opštim uslovima na BHT1 i BH radiju 1 za Opšte/Opće izbore 2018.

II PROGRAMSKA PRAVILA BHRTa

BHRT će službenu izbornu kampanju Općih/Opštih izbora 2018. započeti objavom u programu 07.09., a završiti 24 sata prije održavanja izbora, dakle 06.10.2018. u 07.00 sati.

BHRT će u predstavljanju izbornih aktivnosti u svojim programima osigurati poštivanje novinarskih načela, općeprihvaćenih pravila i načela profesionalnog i fer izvještavanja, te garantovati novinarsku neovisnost, profesionalnost i stručnost.

U vrijeme izborne kampanje za Opće/Opšte izbore 2018. BHRT će proizvoditi i emitovati poseban Izborni program na BHT1 i BH radiju 1 te sadržaje za BHRT online.

Obaveza BHRT je trominutno neposredno obraćanje političkih subjekata na BHT1, BH radiju 1 koji su se javili na poziv BHRTa za neposredno političko obraćanje. Datum početka emitovanja neposrednog političkog obraćanja je 10.09., okvirno u terminu od 17.45 do 18.00 na BHT1 i od 11.20 do 11.40 na BH radiju 1. Redosljed emitovanja trominutnog neposrednog obraćanja političkih subjekata zasnivat će se na redoslijedu političkih subjekata utvrđenom na žrijebanju Centralne izborne komisije BiH. Redosljed emitovanja neposrednog obraćanja BHRT će objaviti na internet stranici www.bhrt.ba

Pored ovoga, BHRT će realizirati debatane emisije sa predstavnicima političkih subjekata koji su se kandidirali za Predstavnički/Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, emisije o procedurama vezanim za Izbore i izbornu kampanju te emisije u kojim će predstaviti kandidate za Predsjedništvo BiH i emisije sučeljavanja kandidata za najviše funkcije prema izboru urednika u Timu BHRT-a za praćenje izbora.

BHRT će tokom izborne kamapanje omogućiti svim političkim subjektima koji su se kandidirali za Predstavnički/Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pod jednakim uslovima pravo na iznošenje stavova i političku promociju u skladu sa Pravilnikom.

Kandidati/kinje koji/e su ujedno i izabrani ili imenovani dužnosnici neće imati povlašten položaj u odnosu na ostale učesnike izbornih programa BHRTa. Informisanje o redovnim aktivnostima državmih dužnosnika bit će u sklopu informativnog programa BHRTa samo kada se radi o aktivnostima koje proizilaze iz zakonom utvrđenog djelokruga tijela kojem pripada i to bez navođenja njihove kandidature na izborima i stranačke pripadnosti.

U vrijeme izborne kampanje BHRT će posebno voditi računa da se u programima BHRT a, informativnim i drugim emisijama koje tematski nisu u vezi sa izbornim radnjama učesnika kampanje, ali bi mogle utjecati na raspoloženje birača, poštuje načelo poštenja, nepristrasnosti i uravnoteženosti.

BHRT će u informativnim emisijama i emisijama posvećenim Izborima upoznavati građane sa izbornim procesom, te objavljivati obavijesti Centralne izborne komisije BiH koje su od važnosti za zakonito provođenje izbora.28

Političku stranku i koalicijsku listu u izbornom predstavljanju predstavlja jedan (1) kandidat sa liste te stranke ili koalicijske liste.

BHRT će pri objavi rezultata istraživanja javnog mnijenja jasno i nedvosmisleno o tome obavijestiti javnost navodeći:

Ime političke stranke, institucije, organizacije ili ime lica koje je naručilo i platilo istraživanje

Naziv i sjedište institucije koja je provela istraživanje

Ispitani uzorak i mogućnost odstupanja u rezultatima istraživanja

Period u kojem je istraživanje provedeno

Vrsta istraživanja i metodologijaU periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta neće se objavljivati rezultati istraživanja javnog mnijenja.

Tokom izborne šutnje BHRT neće objavljivati procjene izbornih rezultata ni prethodne, neslužbene rezultate izbora kao ni fotografije, izjave i intervjue kandidata niti će navoditi njihove izjave ili pisana djela.

Za vrijeme izborne šutnje BHRT će izvještavati o aktivnostima Centralne izborne komisije BiH.

Na dan Općih/opštih izbora 07.10.2018. BHRT će informisati građane kada se otvaraju i zatvaraju birališta, izvještavati o toku izbora, mogućim nepravilnostima u postupku izbora, konferencijama za novinare Centralne izborne komisije BiH i nevladinih udruga koje nadziru provedbu izbora.

BHRT će na dan održavanja Izbora i nakon zatvaranja biračkih mjesta realizirati specijalni izborni program uvažavajući općeprihvaćena pravila i načela profesionalnog izvještavanja.

BHRT zadržava pravo uređivanja i drugih sadržaja izbornog programa izvan obaveza prihvaćenih ovim Pravilima.

U slučaju prigovora izbornih sudionika na način njihovog predstavljanja, odnosno zastupljenosti ili učestalosti pojavljivanja u emisijama BHRTa, postupiće se u skladu sa

odredbama člana 16.16 Izbornog zakona BiH.

III PRAĆENJE OPĆIH/OPŠTIH IZBORA U BHRT PROGRAMIMA

BHRT će u redovnim i posebnim informativnim emisijama redovito objavljivati sve informacije važne za Izbore i tok provedbe Izbora.29

Izborni sadržaj će biti posebno označen prepoznatljivim audiovizuelnim jinglovima.

Politički subjekti imaju pravo izbora svog predstavnika s tim da su dužni 24 sata prije snimanja emisije javiti ime i prezime sudionika. Ako se sudionik ne pojavi na dogovorenom terminu snimanja smatrat će se da je odustao od ovakvog predstavljanja.

Sudionici u emisijama mogu nositi samo bedževe ili značke svojih političkih stranaka ili koalicija u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.

Sudionici u emisijama ne smiju ostale učesnike diskusije vrijeđati i omaložavati na nacionalnoj, religijskoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi niti koristiti govor mržnje. U takvim situacijama novinari imaju pravo i obavezu da upozore i prekinu sagovornika.

Nastup političkog subjekta ne može se zamijeniti muzikom po njegovom izboru, šutnjom ili nekim drugim neuobičajenim načinom predstavljanja.

Urednici, novinari i voditelji BHRTa ne smiju u redovnim i posebnim emisijama iznositi svoju eventualnu stranačku pripadnost ili simpatije. Oni urednici, novinari i voditelji BHRTa koji su eventualno kandidati na izbornim listama dužni su o tome, u pisanom obliku, obavijestiti generalnog direktora koji će donijeti odluku o njihovom angažmanu u BHRTu tokom kampanje.

Urednici, novinari i voditelji BHRTa ne smiju sudjelovati u izbornoj kampanji, a ako imaju vlasničkog udjela u nekoj od agencija koje rade za pojedinu političku stranku ili koalicijsku listu dužni su o tome, u pisanom obliku, obavijestiti generalnog direktora koji će donijeti odluku o njihovom angažmanu u toku kampanje.

IV IZVJEŠTAVANJE O IZBORNIM SKUPOVIMA I OSTALIM OBLICIMA IZBORNE PROMOCIJE

Informacije o izbornim skupovima, konferencijama za novinare i sličnim oblicima izborne promocije BHRT će objavljivati pod jednakim uslovima.

Izvještavanje sa skupova, konferencija za novinare i sličnih oblika izborne promocije bit će odvojeno od ostalog programa prepoznatljivim jinglom koji će BHRT koristiti i u ostalim informativnim emisijama vijesti vezanim uz izbore.

Tokom jedne emisije BHRT neće objavljivati priloge s dva ili više stranačkih skupova, konferencija za novinare ili sličnih oblika izborne promocije iste političke stranke odnosno istog nositelja liste. Trajanje izvještaja sa pomenutih događaja je max. do 90 sec. za TV i max. do 120 sec. za Radio. Dopuštena vremenska prekoračenja u trajanju izvještaja su do 5 sec.

Raspored emitovanja sadržaja sa skupova, konferencija za novinare i ostalih izbornih događaja uslovljen je isključivo tehnologijom proizvodnje programa i ne može se na bilo koji način uslovljavati.

BHRT će izbornu promociju za Opće/opšte izbore pratit i na internet stranici www.bhrt.ba.

Na internet stranici www.bhrt.ba bit će objavljene snimke televizijskog i radijskog predstavljanja političkih subjekata najkasnije 24 sata od trenutka emitiranja.

V PLAĆENO POLITIČKO OGLAŠAVANJE

BHRT će u svojim programima (BH radio 1 i BHT1) od 07.09. kad zvanično počinje izborna kampanja pod jednakim uslovima omogućiti svim političkim subjektima izbornu promociju

objavljivanjem plaćenog političkog oglašavanja u skladu sa Izbornim zakonom BiH (član 16.12 i 16.13), Pravilnikom (član 8) i Cjenovnikom usluga oglašavanja političkih subjekata s opštim uslovima na BHT1 i BH radiju 1 za Opšte/Opće izbore 2018. (u daljem tekstu Cjenovnik).

BHRT će najkasnije 15 dana prije početka izborne kampanje objaviti svoj Cjenovnik na internet stranici.

BHRT će promotivne poruke emitovati u skladu sa zahtjevom naručitelja i zakonskim propisima

BHRT će narudžbe sa sadržajem promotivne poruke zaprimati od političkih subjekata odnosno putem pravnih i fizičkih lica koje su oni ovlastili.

Narudžbe sa sadržajem oglašavanja moraju BHRTu biti dostavljeni u pisanom obliku najkasnije 48 sata prije emitovanja poruke.

BHRT će redovno dostavljati izvještaj RAKu koji će sadržavati podatke definisane Pravilnikom (član 9).

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Pravila usvaja Poslovodni odbor Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.

Ova Pravila se objavljuju na internet stranici www.bhrt.ba kada i stupaju na snagu.

Kršenje Pravila kao i drugih općih akata i zakonskih propisa u vezi sa izborima od strane uposlenika BHRTa predstavlja povredu radne obaveze.


IZVOR: BHRT, 04.092018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772