Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NA DNEVNOM REDU SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO PRIJEDLOZI ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA KANTONA SARAJEVO, ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU ORGANA UPRAVE I UPRAVNIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO I ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Sjednica zakazana za 6. septembar 2018. godine

06.09.2018.


Oko 10.000 uposlenih u Kantonu Sarajevo u 40 ustanova predškolskog obrazovanja i 70 ustanova osnovnog obrazovanja sa budžetom od 170 miliona KM treba da se prenese iz nadležnosti Kantona Sarajevo na Grad i općine

Prijedlog zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, koji na kvalitetniji, efikasniji i ekspeditivniji način uređene oblasti zapošljavanja u policijskom organu, procedure unapređenja u viši čin, rada i sastava disciplinskog organa te koji preciznije definira prestanak radnog odnosa, bit će razmatran na sjednici Skupštine koja je zakazana za sutra (6. septembra).

Važeći Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo je pokazao određene manjkavosti zbog nejasnog pojmovnog određenja pojedinih normi. Svi ovi nedostaci utiču na nemogućnost optimalnog i efikasnog provođenja poslova iz nadležnosti organa unutrašnjih poslova Ministarstva i Uprave policije, dok su u dijelu ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa doveli do značajnijeg broja postupaka kod nadležnih sudova koji su pokrenuli policijski službenici.

Na dnevnom redu sjedince je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 2/2012 - prečišćen tekst, 41/2012, 8/2015 i 13/2017). Zbog harmonizacije s novousvojenom legislativom i obavezama proizašlim iz Zakona o rudarstvu KS, u Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija usvojena je izmjena koja se odnosi na organizaciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kojoj su ovom izmjenom dati u nadležnost i poslovi rudarske i geološke inspekcije.

Poslanici će također razmatrati i Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi koji donosi krupne administrativne reforme, među kojima je i pitanje načina funkcioniranja zajedničke komunalne infrastrukture. Cilj zakona je da se Grad Sarajevo i devet općina dogovaraju oko pitanja funkcioniranja zajedničke komunalne infrastrukture, prije svega javnog prijevoza, vodovoda, kanalizacije i grijanja, ali i brojnih drugih važnih pitanja, kao što su odvoz smeća, parking, tržnice i osnovno obrazovanje.

Taj zakon tretira pitanja oko 10.000 uposlenih u KS, između ostalih i zaposlenih u 40 ustanova predškolskog obrazovanja i 70 ustanova osnovnog obrazovanja, ali i budžet od preko 170 miliona KM koji treba da se u fazi prenosa nadležnosti prenese sa KS na Grad i općine.

Na dnevnom redu naći će se izvještaji iz oblasti zdravstva i komunalne privrede za prošlu godinu. Riječ je o izvještajima o finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Opće bolnice, Psihijatrijske bolnice, Apoteka Sarajevo, Doma zdravlja KS, Zavoda za bolesti ovisnosti, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za medicinu rada, Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavoda za zaštitu zdravlja studenata, Zavoda za sportsku medicinu, Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a.


IZVOR: Faktor.ba, 05.09.2018.

Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772