Zastava Srbije

PORESKA UPRAVA RS: Za osam mjeseci 2017. godine naplaćeno 1,5 milijardi KM poreza

06.09.2017.


Poreska uprava Republike Srpske za osam mjeseci 2017. godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila je 1,543 milijarde KM, što je za 112,7 miliona KM ili osam odsto više nego u istom periodu prošle godine, čime je nastavljen pozitivan trend naplate.

Iz Poreske uprave Srpske saopšteno je da su za osam mjeseci direktni porezi naplaćeni u iznosu od 323,2 miliona KM, što je za 25,3 miliona KM ili devet odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Najveći rast naplate kod direktnih poreza ostvaren je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 154,6 miliona KM ili devet odsto više.

Rast naplate od 7,9 miliona KM ostvaren je kod poreza na dobit, dok je od poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara naplaćeno 421.489 KM više.

Ostvaren je i rast naplate poreza na nepokretnosti, koji je za osam mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 16 miliona KM, što je za skoro četiri miliona KM ili 33 odsto više nego u istom periodu 2016. godine.

Kada je riječ o doprinosima, od januara do avgusta po tom osnovu prikupljeno je 951,5 miliona KM, što predstavlja rast od 70,4 miliona KM ili osam odsto.

Doprinosi za Fond PIO naplaćeni su u iznosu od 521,9 miliona KM ili šest odsto više, dok su doprinosi za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeni u iznosu od 360,2 miliona KM ili 11 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Rast je zabilježen i kod prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječije zaštite koji su veći za šest odsto, te za Fond za zapošljavanje koji su veći za sedam odsto, a veća je i naplata po osnovu doprinosa za Fond za zapošljavanje lica sa invaliditetom i to za 15 odsto.

Kod ostalih javnih prihoda zabilježena je naplata od 262 miliona KM, što je za 21,4 miliona KM ili devet odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći rast je zabilježen kod prihoda od taksi i naknada koje su naplaćene u iznosu od 174,1 milion KM, što predstavlja rast za 26,9 miliona KM ili 18 odsto više.

Značajan rast u ovom segmentu javnih prihoda ostvaren je i od naknada za priređivanje igara na sreću koje su prikupljene u iznosu od 16,5 miliona KM ili 14 odsto više, te od prihoda po osnovu kazni kojih je prikupljeno za 18 odsto više, odnosno naplaćeno je 13,6 miliona KM.

Manja naplata zabilježena je kod koncesionih naknada koje su za osam mjeseci ove godine naplaćene u iznosu od 23 miliona KM, što je za 9,3 miliona KM manje nego u istom periodu prošle godine.

"Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa za proizvodnju električne energije u martu prošle godine smanjeni su, odnosno vraćeni na nivo prije poplava, iznosi naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije i način plaćanja, što je uticalo na manju naplatu prihoda od koncesionih naknada u ovom periodu", navodi se u saopštenju.

Kada je riječ o zaostalim obavezama po osnovu indirektnih poreza i doprinosa za Fond solidarnosti, za osam mjeseci ove godine naplaćene su u iznosu od 6.557.470 KM, što je smanjenje za 4,4 miliona KM.

Iz Uprave pojašnjavaju da je na to uticalo stupanje na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost, koji je u primjeni od 1. januara.

Za osam mjeseci ove godine na području Republike Srpske registrovano je 807 poreskih obveznika-pravnih lica i 2.213 poreskih obveznika-preduzetnika, dok je istovremeno odjavljeno 219 poreskih obveznika-pravnih lica i 755 poreskih obveznika-preduzetnika.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 04.09.2017.