Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog ugovora o pristupanju Transportnoj zajednice Jugoistočne Evrope, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, donijeta Odluka o dopunama Odluke o vizama

06.09.2017.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o vizama koja će doprinijeti daljnjem razvoju turizma, privrede i ekonomije u našoj zemlji.

Na ovaj način generalno se omogućava državljanima zemalja s kojima BiH ima vizni režim da mogu ući s pasošem u BiH, bez obaveze pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji BiH, i to ukoliko posjeduju važeću višekratnu vizu ili dozvolu boravka izdatu u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, zemljama članicama EU ili SAD-u.

Boravak po ovom osnovu ukupno može trajati 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana, s tim da jedan neprekidan boravak u BiH ne može biti duži od 30 dana, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o pristupanju Transportnoj zajednice Jugoistočne Evrope, čime su odblokirana sredstva za četiri infrastrukturna projekta našoj zemlji odobrena u Trstu, vrijedna više od 500 miliona KM.

Stvaranje Transportne zajednice u oblasti drumskog, željezničkog, unutrašnjeg vodnog i pomorskog saobraćaja omogućava razvoj prometne mreže između Evropske unije i zemalja Jugoistočne Evrope.

Prijedlog ugovora bit će upućen Predsjedništvu BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine u cilju jačanja uloge ove institucije u promociji ljudskih prava, stvaranja uvjeta za uspostavljanje kvalitetnog dijaloga s nevladinim sektorom, akademskom i međunarodnom zajednicom i unapređenja finansijske nezavisnosti.

Ovim izmjenama, između ostalog, ombudsmenima se omogućava da, u skladu sa članom 17. Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, obavljaju poslove preventivnog mehanizma za sprečavanje torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka. Na ovaj način je, između ostalog, istaknuto da ombudsmeni mogu, u svako doba i bez prethodne najave, posjetiti mjesta u kojima se nalaze osobe lišene slobode ili osobe kojima je ograničena sloboda kretanja, kao i mjesta u kojima su smještene ili borave pojedine grupe.

U svrhu zaštite i promocije ljudskih prava i sloboda, Institucija ombudsmena će održavati redovne i tematske konsultacije s organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i tijelima struke i akademske zajednice.

Dopunama Zakona definirano je da odobreni budžet mora osigurati funkcionalnu nazavisnost Institucije ombudsmena i njeno funkcioniranje bez dodatnih uvjetovanja, što je u skladu s preporukom Potkomiteta za akreditaciju Međunarodnog koordinacijskog komiteta. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2017. godine.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucija BiH u prvih šest mjeseci 2017. godine iznosili su 548.013.298 KM, a ukupno izvršeni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH iznosili su 438.303.486 KM.

Nije bilo formiranja novih institucija, a institucije Bosne i Hercegovine su nastavile s uštedama na primanjima i materijalnim troškovima i u 2017. godini. Praktično su osnovica za plaću, naknade za topli obrok, prijevoz i regres ostale na nivou iz druge polovine 2012. godine, kada su značajno smanjene, dok su na materijalnim troškovima ostvarene i dodatne uštede.

U prvom polugodištu je po osnovu obaveza vanjskog državnog duga isplaćeno 438,59 miliona KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obaveze. Od ovog iznosa, na otplatu glavnice se odnosi 379,24 miliona KM ili 86,47 posto, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 59,35 miliona KM ili 13,53 posto

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova u vezi s pristupanjem Bosne i Hercegovine Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) Evropske unije te pokrenulo proceduru za pristupanje BiH ovom programu.

Ministarstvo civilnih poslova u skladu sa ustavnim nadležnostima imenovano je za instituciju nadležnu za proces pristupanja i koordinaciju učešća Bosne i Hercegovine i zaduženo je da Općoj upravi Evropske komisije, nadležnoj za Program EaSI, dostavi Pismo interesa za učešće u Programu.

Ovaj program podržava promociju višeg stepena zapošljavanja, garanciju adekvatne socijalne zaštite, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje radnih uvjeta.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 05.09.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija