Zastava Srbije

PORESKA UPRAVA RS: Naplata doprinosa premašila milijardu maraka

06.08.2021.


Poreska uprava Republike Srpske je u sedam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS-a prikupila ukupno 1,592 milijarde KM, što je za 196,5 miliona KM ili 14 posto više nego u istom periodu prethodne godine, uz rast naplate u svim segmentima javnih prihoda.

U sedam mjeseci ove godine naplata je bila za 129 miliona KM veća nego u istom periodu 2019. godine, koja je bila rekordna u naplati javnih prihoda i koja nije bila opterećena krizom izazvanom pandemijom koronavirusa i mjerama ograničenja i zabrana rada privrednih subjekata, kao što je to bilo 2020. godine, a što je u jednom periodu prošle godine uzrokovalo manju naplatu javnih prihoda.

Naplata doprinosa je u sedam mjeseci ove godine premašila milijardu maraka i veća je za 94,7 miliona KM ili 10 posto nego u istom periodu prošle godine. Za Fond PIO naplaćeno je 577,7 miliona KM ili 10 posto više, za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno je 366,8 miliona KM ili 11 posto više, dok je naplata doprinosa za Fond dječje zaštite i za Zavod za zapošljavanje veća za 11, odnosno 10 posto.

"Kada su u pitanju direktni porezi, naplata je u sedam mjeseci ove godine iznosila 304,5 miliona KM, što je za 42,1 milion ili 16 posto više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast naplate ostvaren je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 154,3 miliona KM, što je za 23,7 miliona KM ili 18 posto više nego u istom periodu prethodne godine. Značajan rast naplate bilježi se i kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 124,1 miliona KM, što je za 12 miliona KM ili 11 posto više. Veća naplata ostvarena je i kod poreza na nepokretnosti i to za skoro šest miliona KM ili 60 posto više nego u sedam mjeseci 2020. godine", ukazao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS-a.


IZVOR: Vebsajt Klix, 04.08.2021.

Naslov: Redakcija