Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku

06.08.2018.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 188. sjednici, održanoj u Banjaluci, Informaciju o potrebi formiranja Koordinacionog tijela Vlade Republike Srpske za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske, koju čine predstavnici:

1. Ministarstva unutrašnjih poslova,

Direktor policije, predsjedavajući,

Uprava policije, član,

Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma, član,

Policijske uprave, članovi,

2. Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, član,

3. Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, član,

4. Ministarstva uprave i lokalne samouprave, član,

5. Ministarstva finansija, član,

6. Republičke uprave civilne zaštite, član,

7. Crvenog krsta Republike Srpske, član,

8. Saveza opština i gradova Republike Srpske, član i

9. Lokalnih zajednica, članovi.

Zadatak Koordinacionog tijela je da operativno sprovoditi aktivnosti sa ciljem praćenja ulazaka, zadržavanja, kratanja migranata i njihovog što bržeg prolaska kroz Republiku Srpsku.

Prilikom održavanja sjednica Koordinacionog tijela, predsjedavajući može, po potrebi, pozvati i uključiti u rad Koordinacionog tijela i druge predstavnike institucija i lokalne zajednice, u zavisnosti od trenutnog stanja i problematike na terenu.

Vlada Republike Srpske je dala saglasnost na mjeru podrške ostvarivanja prava na dodatak na djecu, djeci kod kojih oštećenje ili oboljenje ne uzrokuje funkcionalnu zavisnost i ne ostvaruju prava na dodatak na djecu koja su propisana Zakonom.

Podrška na ostvarivanje prava na dodatak na djecu obezbjeđuje se djeci sa oštećenjima ili oboljenjima koji ne utiču na funkcionisanje u aktivnostima svakodnevnog života i ne ostvaruju prava na dodatak na djecu propisana Zakonom o dječijoj zaštiti, dakle nezavisno od materijalnog položaja porodice i rasporeda rođenja djeteta u iznosu od 90,85 KM mjesečno.

Djetetom sa oštećenjem ili oboljenjem smatra se dijete sa oštećenjem vida, sluha, sa oštećenjem u govorno-glasovnoj komunikaciji, sa tjelesnim oštećenjem i /ili hroničnim oboljenjem, sa intelektualnim oštećenjem, sa psihičkim poremećajem i/ili oboljenjem, višestrukim oštećenjima, ili sa drugim oštećenjem ili oboljenjem, koji dovode do poteškoća u psihomotornom i senzomotornom razvoju.

Navedena podrška Vlade Republike Srpske odnosi se na korisnike koji su zahtjev za ostvarivanje prava na dodatak na djecu podnijeli od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno od 01.01.2018. godine.

Trenutno, u Republici Srpskoj pravo na dječiji dodatak koristi 21.966 djece, od čega je 4010 djece iz navedenih osjetljivih kategorija a u narednom periodu doći će do povećanja broja korisnika dodatka na djecu a u cilju unapređenja dječije zaštite i jačanju porodice kao osnovne ćelije društva.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usmjeravanju sredstava za organizaciju Evropskog omladinskog olimpijskog festivala EYOF 2019, u iznosu od 2.500.000,00 KM, iz sredstava klirinškog duga.

Za provođenje aktivnosti zadužuje se, kao krajnji korisnik, A.D. Olimpijski centar "Jahorina".

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku.

Donošenje novog Zakona o radu, koji je opšti propis u ovoj oblasti, osnovni je razlog za donošenje ovog zakona.

Naime, Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018) više ne poznaje pojam "većinski reprezentativni" sindikat i udruženje poslodavaca organizovanih na nivou Republike Srpske, već su ovim zakonom, između ostalog, propisani uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca na nivou Republike Srpske, pa je u tom smislu neophodno uskladiti ovaj zakon sa Zakonom o radu.

Takođe, u novembru 2016. godine na snagu je stupio i novi Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016), kojim se uređuje postupak mirnog rješavanja interesnih i pravnih kolektivnih radnih sporova, zbog čega je potrebno uskladiti odredbe Zakona o štrajku ("Sl. glasnik RS", br. 111/2008)sa novim pravnim institutima propisanim Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve, u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM, na Ministarstvo prosvete i kulture, Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo porodice omladine i sporta, za sufinansiranje manifestacije "53. Kočićev zbor".

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za Osnovne škole za period od 01.01. – 30.09.2018. godine, u ukupnom iznosu od 586.665,00 KM, i to sa pozicije Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata u iznosu od 383.002,00 KM i Izdaci za nabavku postrojenja i opreme, u iznosu od 203.663,00 KM.

Na osnovu zahtjeva osnovnih škola, izvršena je raspodjela sredstava, i to za:

1. OŠ "Georgi Stojkov Rakovski", Banja Luka - sanacija krova – 30.000,00 KM;

2. OŠ "Aleksa Šantić", Banja Luka – sanacija krova PO Drakulić – 16.860,00 KM;

3. OŠ "Aleksa Šantić", Osmaci - sanacija mokrih čvorova – 5.000,00 KM;

4. OŠ "Petar Kočić", Nova Topola, Gradiška – adaptacija biblioteke – 6.850,00 KM;

5. OŠ "Jovan Dučić", Kasindo, Istočna Ilidža – sanacija škole – 22.300,00 KM;

6. OŠ "Vuk Stefanović Karadžić", Turjak, Gradiška – sanacija PO Jazovac – 52.100,00 KM;

7. OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Srbac – zamjena stolarije PO Povelič – 6.000,00 KM;

8. OŠ "Ivo Andrić", Kulaši, Prnjavor – sanacija stolarije PO Kremna – 12.050,00 KM;

9. OŠ "Dositej Obradović", Banja Luka – sanacija mokrih čvorova – 20.000,00 KM;

10. OŠ "Vasa Čubrilović", Gradiška – sanacija mokrih čvorova – 41.650,00 KM;

11. OŠ "Petar Kočić", Mrkonjić Grad – sanacija unutrašnje stolarije – 5.942,00 KM;

12. OŠ "Vuk Karadžić", Baraći, Mrkonjić Grad – sanacija škole Baraći, PO Podbrdo, Graci i Podrašnica – 4.750,00 KM;

13. OŠ "Ivan Goran Kovačić", Mrkonjić Grad – sanacija podova i mokrih čvorova – 57.000,00 KM;

14. OŠ "Miloš Crnjanski", Potočani, Prnjavor – sanacija PO Prosjek – 50.000,00 KM;

15. OŠ "Sveti Sava", Crnjelovo, Bijeljina - rekonstrukcija krova u PO Vrulja – 22.500,00 KM;

16. OŠ "Sveti Sava", Ljubinje, rekonstrukcija krova i ugradnja krovnog pokrivača – 30.000,00 KM;

17. OŠ "Jovan Cvijić", Brezičani, Prijedor- nabavka školskih tabli - 3.800,00 KM;

18. OŠ "Jovan Dučić", Donji Žabar – topovodni kotao - 11.850,00 KM;

19. OŠ "Ćirilo i Metodije", Glavičice, Bijeljina – topovodni kotao - 12.500,00 KM;

20. OŠ "Vuk Karadžić", Sitneši, Srbac – nabavka salonit ploča i nabavka računara – 5.500,00 KM;

21. OŠ "Vuk Karadžić", Živinice, Kneževo – toplovodni kotao PO Javorani – 10.210,00 KM;

22. OŠ "Petra Kočić", Šiprage, Kotor Varoš – toplovodni kotao – 19.210,00 KM;

23. OŠ "Mladen Stojanović", Laktaši – toplovodni kotao PO Kriškovci – 15.000,00 KM.

24. OŠ "Vaso Pelagić", Pelagićevo – nabavka školskih tabli – 2.070,00 KM;

25. OŠ "Veljko Čubrilović", Priboj, Lopare – toplovodni kotao – 20.475,00 KM.

26. OŠ "Sutjeska", Modriča – nabavka cirkulacionih pumpi – 1.730,00 KM;

27. OŠ "Jovan Dučić", Zalužani, Banja Luka – toplovodni kotao – 25.700,00 KM;

28. OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Trebinje – ograđivanje školskog dvorišta – 25.000,00 KM;

29. OŠ "Petar Petrović Njegoš", Teslić – toplovodni kotao PO na Banji Vrućici – 4.000,00 KM;

30. OŠ "Vojislav Ilić", Krupa na Vrbasu, Banja Luka – toplovodni kotao – 25.650,00 KM;

31. OŠ "Petar Kočić", Mrkonjić Grad – opremanje kabineta – 7.318,00 KM;

32. OŠ "Vuk Karadžić", Baraći, Mrkonjić Grad – toplovodni kotao i predulaz škole PO Orahovljani – 9.500,00 KM;

33. OŠ "Vuk Karadžić", Baraći, Mrkonjić Grad – opremanje kabineta biologije - 4.150,00 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.08.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772