Zastava Srbije

“JAČANJE EFIKASNOSTI I KVALITETA PRAVOSUĐA U BIH”: Uskoro počinje implementacija četverogodišnjeg projekta Evropske komisije za efikasnost pravosuđa

06.07.2023.


Realizacija aktivnosti usmjerenih na jačanje efikasnosti i kvaliteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini, kroz primjenu standarda i alata koje je razvila Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (CEPEJ), bila je u fokusu posjete predstavnika CEPEJ-a, održane 3. i 4. jula 2023. godine, povodom najave početka implementacije projekta “Jačanje efikasnosti i kvaliteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini”. Projekat se provodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku- HF III”.

Posebna pažnja tokom posjete bila je usmjerena na prezentaciju metodologije i standarda koje CEPEJ primjenjuje kako bi unaprijedio rad pravosuđa u svih 46 zemalja članica Vijeća Evrope a koje VSTV BiH i pilot osnovni i općinski sudovi iz Cazina, Livna, Trebinja, Brčkog i Sokoca trebaju da intenzivnije primjenjuju u cilju jačanju efikasnosti i kvaliteta pravosudnog sistema u BiH. Pilot sudove izabralo je Vijeće Evrope na osnovu geografske zastupljenosti i veličine sudova.

Programski menadžer u Delegaciji Evropske unije u BiH Enrico Visentin naglasio je da projekat odražava zajedničko partnerstvo između Evropske unije, Vijeća Evrope i Evropske komisije za efikasnost pravosuđa koji zajedničku podržavaju Bosnu i Hercegovinu u njenim naporima da promovira i unaprijedi efikasnost pravosudnog sistema. “ Ova saradnja je ključna u promicanju i očuvanju principa pravde širom našeg kontinenta, daljem usklađivanju zakonodavstva i uspostavi zajedničkih standarda, te omogućava razmjenu najboljih praksi među državama članicama i zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja EU”, dodao je Visentin.

Iz perspektive pravosuđa BiH direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić istakao je da sudovi i tužilaštva u BiH već primjenjuju standarde CEPEJ-a koji se tiču efikasnosti i praćenja rada sudova i tužilaštava i da će nastaviti tu praksu uz primjenu najnovijih standarda. “Za pravosuđe BiH je veoma bitno da bude prepoznato kao važan partner CEPEJ-a u aktivnostima koje se tiču reformskih procesa značajnih za jačanje vladavine prava, osiguranje pravne sigurnosti i jednakog pristupa pravdi za sve građane BiH.”, dodao je Suljagić.

Primarni cilj diskusije bio je definirati izazove sa kojima se pilot sudovi suočavaju u oblastima efikasnosti i kvaliteta pravosuđa, s posebnim osvrtom na organizaciju rada sudova, digitalizaciju pravosuđa i upotrebu pravosudne statistike. Predstavljene su i aktivnosti čija provedba će doprinijeti prevazilaženju uočenih izazova. Ovom prilikom predstavnici CEPEJ-a su posjetili Osnovni sud u Sokocu te su sa predsjednikom i zaposlenim u sudu razgovarali o konkretnim aktivnostima na kojima će zajedno raditi kako bi ojačali efikasnosti i kvalitet rada ovog suda.

Iz CEPEJ-a su istakli da će u narednom periodu, uz primjenu razvijene metodologije, standarda i alata, intenzivno raditi na jačanju kapaciteta pravosuđa u BiH za prikupljanje, obradu i analizu podataka o funkcionisanju pravosudnog sistema i pravosudne statistike, što će posljedično doprinijeti unapređenju efikasnost i kvaliteta rada pravosudnih institucija.

Posjeti su prisustvovali Georg Stawa, savjetnik za jugoistočnu Evropu u Federalnom ministarstvu pravde Republike Austrije, Ivan Crnčec, ekspert za reformu pravosuđa iz Ministarstva pravde i javne uprave Republike Hrvatske, Milan Nikolić, ko-sekretar CEPEJ-SATURN radne grupe, Vahagn Muradyan, zamjenik šefice ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, Enrico Visentin, programski menadžer u Delegaciji Evropske unije u BiH, Anastasia Nohovitsyna, koordinatorica projekta u BiH i Albaniji i Žoao de Oliveria, ekspert.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 04.07.2023.

Naslov: Redakcija