Zastava Srbije

EKONOMSKA POLITIKA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE: Tokom 2021. godine Federalna vlada će donijeti mjere za pomoć privredi, zdravstvu i socijalnom sektoru, vrijedne ukupno 525 miliona KM

06.07.2021.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine BiH je usvojila Ekonomsku politiku Vlade FBiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine, saopćio je Ured Federalne vlade za odnose s javnošću.

Već u 2021. godini Federalna vlada će donijeti mjere za pomoć privredi, zdravstvu i socijalnom sektoru, vrijedne ukupno 525 miliona KM.

Tako će na osnovu Uredbe o pomoći privredi biti izdvojeno 100 do 150 miliona KM. Planiran je i transfer nižim nivoima vlasti od 230 miliona KM koji bi, između ostalog, trebalo da bude iskorišćen za podršku određenim sektorima privrede.

Za podršku zapošljavanju će putem zavoda za zapošljavanje ove godine biti izdvojeno 50 miliona KM. Bit će unaprijeđen kreditno-garantni programi iz Garantnog fonda, kako bi bilo olakšano kreditiranje privrednika, a planirano je 15 miliona KM za sufinansiranje troškova kamata za sve korisnike Garantnog fonda. Dodatnih 25 miliona KM namijenjeno je za jačanje Garantnog fonda pri Razvojnoj banci FBiH.

Planiran je i iznos od 60 miliona KM kao finansijska pomoć zdravstvenim institucijama te 40 miliona KM za jednokratnu pomoć penzionerima.

Temeljni dokumenti koji opredjeljuju strateško usmjerenje ekonomske politike Vlade FBiH su Strategija razvoja FBiH od 2021. do 2027. godine, Zajedničke socio-ekonomske reforme 2019-2022. godina, Program ekonomskih reformi FBiH 2021-2023., Program ekonomske stabilizacije i oporavka FBiH 2020-2021. godina te sektorske strategije na razini BiH i FBiH.

Ovaj dokument će u znatnoj mjeri usmjeriti djelovanje federalnih ministarstava i institucija na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju zacrtanih strategijskih ciljeva, ali i na provedbu dviju europskih strategija usmjerenih na razvoj specifičnih regiona (dunavskog i jadransko-jonskog).

U izradi Ekonomske politike su osim Federalnog zavoda za programiranje razvoja, sudjelovala sva federalna ministarstva koja, u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa strategijskim ciljevima resora, definiraju politike iz nadležnosti ministarstava.

Dokumentom su definirana četiri strategijska cilja i 18 prioriteta. Strateški ciljevi su ubrzan ekonomski razvoj, prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj, resursko učinkovit i održiv razvoj te transparentan, učinkovit i odgovoran javni sektor.

Prioritetne mjere Vlade FBiH u ovom trogodišnjem razdoblju odnose se na reformu tržišta energije i transporta, zatim poljoprivredu, industriju i usluge, na poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije, kao i reforme ekonomske integracije. Tu su i obrazovanje i vještine, zapošljavanje i tržište rada te socijalna zaštita i inkluzija.

Kad je riječ o makroekonomskim projekcijama, za razdoblje od 2021. do 2023. godine očekivana stopa realnog rasta u 2021. iznosi 2,8 posto, u 2022. godini 3,9 posto, a u 2023. godini 2,4 posto.

Predviđeno je kretanje ukupne razine cijena po stopama od 0,4 posto, 1,2 posto i 1,3 posto respektivno.

Očekivana ukupna naplata poreznih i neporeznih proračunskih prihoda Federacije BiH, uključujući i doprinose za mirovinsko-invalidsko osiguranje u 2021. godini, iznosi 3.899 miliona KM i u odnosu na naplatu iz 2020. godine, oprezno pretpostavlja blagi, konzervativni rast od 0,32 posto.

U naredne dvije godine, očekuje se snažniji oporavak ekonomije uz projicirane stope rasta za 2022. i 2023. godinu od 4,6 posto i 6,6 posto respektivno.


IZVOR: Vebsajt Klix, 2.07.2021.

Naslov: Redakcija