Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Vlada nije saglasna sa "Individualnim partnerskim akcijskim planom o saradnji BiH i NATO za period 2017-2019. godine"

06.07.2018.


Vlada Republike Srpske prihvatila je, 05. jula 2018. godine, na 184. sjednici održanoj u Banjaluci, Informaciju o "Individualnom partnerskom akcijskom planu o saradnji BiH i NATO za period 2017-2019.godine".

Vlada Republike Srpske nije saglasna sa predloženim "Individualnim partnerskim akcijskim planom o saradnji BiH i NATO za period 2017-2019. godine" i traži od Savjeta ministara BiH da isti ne usvoji sve dok se ne usaglasi sa svim relevatnim institucijama u BiH.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o Zaključku Vlade Republike Srpske upozna Savjet ministara BiH, te da zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske informiše Vladu o daljim aktivnostima u navedenoj oblasti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o uspostavljanju Zavoda za stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje i modernizacije Pedagoškog zavoda Republike Srpske na osnovu Studije izvodljivosti.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da u saradnji sa Zavodom za obrazovanje odraslih i Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske sprovede aktivnosti definisane Startegijom i Akcionim planom razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016 – 2021. godine, te Studijom izvodljivosti o uspostavljanju Zavoda za stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje i modernizaciji Pedagoškog zavoda Republike Srpske.

Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da sukcesivno do 2021. godine obezbjede sredstva za rad Zavoda za stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za utrošak novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 293.232,00KM, sa pozicija Doznake za rješavanje problema interno raseljenih lica - 38.515,00 KM, Doznake za finansiranje povratka u Federaciju BiH - 31.717,00 KM, Transferi jedinicama lokalne samouprave za finansiranje interno raseljenih lica - 80.000,00 KM, Doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku - 26.000,00 KM, Kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica - 10.000,00 KM i Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Republiku Srpsku - 107.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o odobrenju finansijskih sredstava za nabavku medicinskog aparata-mamograf sa digitalizacijom za JZU Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić. Zadužuje se Ministarstvo finansija Republike Srpske da obezbijedi sredstva za ovu namjenu iz sredstava budžetske rezerve u iznosu od oko 160.000,00 KM bez PDV-a.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na raspored sredstava za lovstvo za 2018. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa pozicije Subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti lovstva, u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM.

Sredstva iz tačke se raspoređuju za: projekte koji imaju za cilj razvoj i unapređivanje lovstva u iznosu od 80.000,00 KM i naknadu štete od divljači koja se isplaćuje iz budžeta Republike Srpske, u iznosu od 20.000,00 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 05.07.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772