Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru

06.07.2017.


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u prvom čitanju usvojio je Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru, kojim se reguliše nadzor parlamenta BiH nad radom svih budžetskih i vanbudžetskih institucija BiH, organa uprava i institucija sa javnim ovlašćenjima.

Ovim zakonskim prijedlogom reguliše se i nadzor nad radom lica, koja upravljaju dijelom budžetskih i vanbudžetskih izvora sredstava, profitnih i neprofitnih organizacija i tijela, a koja su porijeklom iz izvora BiH ili su donirana institucijama i tijelima BiH, bez obzira na procentualni iznos, lica za čije imenovanje, potvrdu ili saglasnost daju jedan ili oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Zakonom se predviđa da Predsjedništvo BiH, Centralna banka BiH, Ustavni sud BiH, Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH i Kancelarija za reviziju institucija BiH budu nadzirani isključivo po pitanju finansijskog poslovanja.

Zbog nepostojanja većine glasova iz Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na usaglašavanje Kolegijumu doma, uputio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji je predložio poslanik Damir Arnaut.

Ovaj zakonski prijedlog razmatran je u drugom čitanju, a njime se predviđa da vozila hitne pomoći i vatrogasne službe imaju prednost u odnosu na vozila pod pratnjom.

Poslanici nisu usvojili negativno mišljenje Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma za Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona BiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik Denis Bećirović, a Komisija je zadužena da dostavi novo mišljenje.

Bećirović predlaže, da lica koja su izdržala zatvorsku kaznu, koju je za ratni zločin izrekao Haški tribunal ili bilo koji drugi sud ne mogu biti kandidati na izborima niti imenovana na neku drugu javnu funkciju.

Usvojeni su Godišnji konsolidovani izvještaj unutrašnje revizije i Konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu, kao i Izvještaj o sprovođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u prošloj godini.

Poslanici su podržali i Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH te Izvještaj o radu Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru.

Za člana Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH iz reda srpskog naroda imenovana je Tatjana Klječanin Mandić, dok je Vedad Gurda imenovan za člana Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, te postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere, koje su im u krivičnom postupku izrekli sudovi.

Predstavnički dom prihvatio je izmjene i dopune Godišnjeg plana obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2017. godinu, koje je dostavilo Ministarstvo odbrane BiH, kao i informaciju o zaštiti imovine vlasnika stare devizne štednje, položene u slovenačkim i bankama u Srbiji.

Na prijedlog Mladena Bosića Predstavnički dom je odlučio da od Regulatorne agencije za komunikacije zatraži da dostavi informaciju o rezultatima usklađivanja cijena usluga mobilne telefonije u BiH sa cijenama u regionu i Evropi.

Podršku poslanika dobio je i prijedlog Kolegijuma Predstavničkog doma o formiranju istražne komisije ovog doma za utvrđivanje utroška sredstava Izvozno-kreditne agencije BiH te sredstava prikupljenih i namijenjenih za gradnju puteva.

Podržan je i prijedlog za osnivanje Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure za imenovanje člana Kancelarije za razmatranje žalbi.

Predstavnički dom nije dao saglasnost za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju o obrazovnoj i naučnoj saradnji između Savjeta ministara BiH i Vlade Saudijske Arabije, te Protokola o saradnji u oblasti obrazovanja između Savjeta ministara BiH i Vlade Turske.

Raspravom o materijalu pod oznakom "povjerljivo" i glasanjem o svim tačkama završena je 48. sjednica Predstavničkog doma, koja je započeta 14. juna.

Poslaničkim pitanjima članovima Savjeta ministara BiH 5. jula 2017. godine je u Sarajevu, po okončanju sjednice prekinute 14. juna, započela nova redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Na dnevnom redu ove sjednice nalazi se, između ostalog, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Savjet ministara BiH s ciljem transparentnijeg procesa naplate administrativnih taksi u skladu sa Reformskom agendom.

Izmjenama i dopunama ovog zakona definiše se postojanje Registra neoporezivih prihoda u elektronskom obliku te omogućava Ministarstvu finansija i trezora BiH donošenje podzakonskog akta kako bi se Registar mogao javno objaviti i održavati.

Predviđeno je i da poslanici razmatraju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, koji je sačinio Savjet ministara BiH, a kojim se želi obezbijediti dosljedna primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama.

Dopunama Zakona omogućava se Upravnoj inspekciji da, uz neposredni, može vršiti i posredni inspekcijski nadzor uvidom u dokumentaciju za više od 2.200 nevladinih organizacija upisanih u Registar Ministarstva pravde BiH, kako bi se dobilo na brzini i efikasnosti procesa nadzora.

Izmjenama i dopunama ovog zakona, između ostalog, obezbjeđuje se sistemska primjena Zakona o državnoj službi u institucijama BiH te se na tri mjeseca ograničavaju tehnički mandat i imenovanje vršilaca dužnosti, uz mogućnost produženja za još tri mjeseca samo u naročito opravdanim slučajevima.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o radu Savjeta ministara BiH u 2016. godini, koji je dobio negativan izvještaj više nadležnih komisija Predstavničkog doma te informacije o stanju javne zaduženosti i radu Tužilaštva BiH u prošloj godini.

Pred poslanicima će se naći i Program razvoja sistema zaštite i spašavanja na nivou institucija i organa BiH, koji je sačinilo Ministarstvo bezbjednosti BiH bez konsultacija i uvažavanja preporuka i stavova nadležnih institucija Republike Srpske - Vlade, MUP-a i Republičke uprave civilne zaštite.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 05.07.2017.

Naslov: Redakcija