Zastava Srbije

ODLUKA O PARTICIPACIJI: Od 1. avgusta 2016. godine biće smanjena participacija za najskuplje usluge koju osigurana lica plaćaju za magnetnu rezonancu, koronarografiju, ugradnju stenta, balon dilataciju


  • ODLUKA O PARTICIPACIJI: Od 1. avgusta 2016. godine biće smanjena participacija za najskuplje usluge koju osigurana lica plaćaju za magnetnu rezonancu, koronarografiju, ugradnju stenta, balon dilataciju

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO) od 1. avgusta 2016. godine izdvajaće gotovo dvostruko manje novca za participaciju za magnetnu rezonancu.

Tako će participaciju za magnetnu rezonancu bez kontrasta umjesto 90 KM plaćati 50 KM, dok će za magnetnu rezonancu sa kontrastom izdvajati 59,90 KM umjesto 108,50, koliko je sada. Novom Odlukom o participaciji, koju je usvojio Upravni odbor Fonda, predviđen je niži procenat participacije za gotovo sve usluge iz oblasti dijagnostike.

- Participacija na primarnom nivou zdravstvene zaštite za laboratorijsku dijagnostiku će biti 20 odsto od cijene usluge, umjesto 22 odsto, koliko je sada u prosjeku, dok je na sekundarnom nivou smanjena sa prosječnih 25 na 18 odsto - rekli su u Fondu.

Dodali su da će i kod ostalih dijagnostičkih usluga sekundarnog nivoa participacija iznositi 18 odsto umjesto 22, koliko je u prosjeku iznosila do sada.

- Najveće smanjenje participacije je za usluge tercijarnog nivoa u oblasti laboratorijske dijagnostike i iznosiće 20 odsto umjesto dosadašnjih 37 - kažu u Fondu.

Odlukom je propisan i maksimalan iznos participacije, pa će pacijenti kojima budu potrebne najskuplje usluge, koje koštaju i više od 6.000 KM, ubuduće plaćati do 370 KM.

- Ovo smanjenje neće opteretiti bolnice, jer je izvršena kompenzacija kroz simbolično povećanje participacije za ležanje u bolnici- dodaju u Fondu.

Do četiri puta nižu participaciju plaćaće i pacijenti kojima budu potrebne medicinske usluge koronografije, ugradnje stenta i balon diletacije koronarne arterije.

Izvor: Vebsajt Glas Srpske, A. J., 05.07.2016.