Zastava Srbije

ZAKON O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI FBIH: Od 1. septembra 2024. godine izmjene u snabdijevanju električnom energijom

06.06.2024.


Elektroprivreda BiH je u skladu s novim Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 60/2023) utvrdila listu malih kupaca i listu kupaca od posebnog društvenog značaja, koji zadržavaju pravo na korištenje javne usluge snabdijevanja električnom energijom.

Pored navedenih, pravo na javnu uslugu snabdijevanja imaju i kupci iz kategorije domaćinstva.

"Kupci koji nisu na listi malih kupaca i listi kupaca od posebnog društvenog značaja, izuzev domaćinstava, bez prava na javnu uslugu snabdijevanja kod JP Elektroprivreda BiH ostaju od 1. septembra 2024. godine i u obavezi su da do tada pronađu snabdjevača na tržištu električne energije, o čemu će biti obaviješteni od strane JP Elektroprivrede BiH u svojstvu javnog snabdjevača", navodi se u saopćenju Elektroprivrede BiH.

Kupcima koji u skladu sa Zakonom o električnoj energiji Federacije BiH ostaju bez prava na javnu uslugu snabdijevanja, Elektroprivreda BiH će u svojstvu tržišnog snabdjevača u periodu do 31. augusta 2024. godine, dostaviti ugovore o snabdijevanju električnom energijom za tržišno snabdijevanje, koji će biti kreirani po istim kriterijima za sve kupce.

"Imajući u vidu da je u navedenom periodu potrebno pripremiti značajan broj ugovora, JP Elektroprivreda BiH upućuje molbu kupcima da se za ove potrebe ne obraćaju s pojedinačnim zahtjevima", dodaje se u saopćenju.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Klix, 03.06.2024.

Naslov: Redakcija