Zastava Srbije

ODRŽANO PARAGRAFOVO SAVJETOVANJE PRAKTIČNA IMPLEMENTACIJA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I PORODIČNOG ZAKONA

06.06.2024.


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, u Banjaluci, 5. juna 2024. godine, savjetovanje na temu “Praktična implementacija izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku, Zakona o vanparničnom postupku i Porodičnog zakona”.

Predavači Nevenka Mitrić - sudija Osnovnog suda u Banjaluci, Irena Puzić-Obradović – advokat i Dejan Pilipović - viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci obradili su sledeće teme:

Cilj izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku:

 • postupak određivanja izvođenja dokaza vještačenjem,
 • određivanje privremene mjere kada je posebnim zakonom propisana,
 • dostavljanje elektronskim putem,
 • postupak u sporovima o vršenju roditeljskog prava održavanju ličnih odnosa sa djetetom, sporovima radi utvrđivanja odnosa osporavanja očinstva i materinstva i sporovima o izdržavanju maloljetne djece ili djece nad kojim je produženo roditeljsko pravo.

Cilj izmjena i dopuna Zakona o vanparničnom postupku:

 • postupak oduzimanja djeteta,
 • postupak izdvajanja djeteta iz porodice,
 • postupak uređenja održavanja ličnih odnosa sa srodnicima i drugim licima,
 • zaštita imovinskih prava djeteta,
 • proglašenje testamenta kod notara i
 • uređenje imovinskih odnosa između bračnih supružnika.

Praktični aspekti implementacije novog Porodičnog zakona:

 • prezentacija najznačajnijih noviteta u Porodičnom zakonu (2023. i 2024. godina)
 • uočeni i mogući problemi u primjeni Porodičnog zakona
 • pravna rješenja i tumačenja problemskih pitanja u vezi sa Porodičnim zakonom sa primjerima iz sudske prakse iz okruženja


Istambulska konvencija u vezi sa izmjenama porodičnog zakonodavstva u Republici Srpskoj i relevantna praksa Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu:

 • najbolji interes djeteta
 • pozitivne obaveze države
 • negativni efekti proteka vremena
 • odnos interesa djeteta i interesa roditelja
 • nasilje u porodici.

IZVOR: Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 05.06.2024.