Zastava Srbije

REBALANS BUDŽETA RS ZA 2022. GODINU: Budžet uvećan za 358 miliona KM

06.06.2022.


Rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu je 4,382 milijarde KM, što je uvećanje za 8,9 odsto ili 358 miliona KM, rekla je u Narodnoj skupštini Republike Srpske ministarka finansija Zora Vidović.

- Razlog za donošenje rebalansa budžeta jeste stvaranje uslova za sprovođenje mjera Vlade Republike Srpske koje se odnose na povećanje penzija i svih boračkih i socijalnih davanja za 10 odsto, te povećanje bruto plata zaposlenih u javnom sektoru za 10 odsto - rekla je Vidovićeva obrazlažući rebalans.

Prema njenim riječima, cilj je ublažavanje negativnih efekata inflacije, kao i omogućavanje realizacije kapitalnih investicija i izmirenja obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospijeća.

Ona je istakla da je evidentno da je došlo do bržeg oporavka privrede od očekivanog, što ima pozitivan uticaj na kretanje budžetskih prihoda, posebno prihoda od poreza na dobit.

Vidovićeva je navela da su planirani poreski prihodi 3,352 milijarde KM, što je povećanje od 10,9 odsto ili 330,7 miliona KM u odnosu na planirani budžet za ovu godinu.

- Prihod od poreza na dobit iznosiće 312,5 miliona KM, što je rast od 25,4 odsto ili 63,3 miliona KM u odnosu na planirano - dodala je Vidovićeva.

Ona je podsjetila da je rebalansom planirano uvećanje bruto plata zaposlenih u javnom sektoru za 10 odsto od maja ove godine, te da su planirani rashodi za lična primanja uvećani za 55 miliona KM.

- U skladu sa opredjeljenjem Vlade Republike Srpske, planirano je uvećanje svih socijalnih davanja za 10 odsto od maja ove godine, te su doznake planirane u iznosu od 265,5 miliona KM i uvećane su za 17,9 miliona KM. Sredstva za investiciona ulagnja povećali smo za 90 miliona KM - rekla je Vidovićeva.

Ona je naglasila da su uvećane doznake za mjesečni borački dodatak, u iznosu od 6,5 miliona KM, tekuće doznake za porodične, lične i civilne invalidnine za 4,9 miliona KM, doznake za nezaposlene demobilisane borce mlađe od 60 godina za pet miliona KM, kao i za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života, koje su uvećane za 0,7 miliona KM.

- Doznake po osnovu penzijskog osiguranja u Prijedlogu rebalansa budžeta planirane su u iznosu od 1,36 milijardi KM i uvećane za 89,8 miliona KM. Doznake po osnovu penzijskog osiguranja su planirane prema dosadašnjem kretanju broja korisnika penzija, očekivanog broja korisnika u narednom periodu, te planiranim uvećanjem od 10 odsto od maja ove godine - kaže Vidovićeva i napominje da zaduženje u rebalansu budžeta ostaje isto.

Ministarka finansija je precizirala da je planirano povećanje transfera fondu za zdravstvenog osiguranja za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata za 3,2 miliona KM, te transfer jedinicama lokalne samouprave za socijalnu zaštitu od tri miliona KM i za lične invalidnine 1,5 miliona KM.

Vidovićeva je rekla da su subvencije planirane u iznosu od 138,8 miliona KM i uvećane su za 23,2 miliona KM, prvenstveno zbog povećanja plata zaposlenih.

- Grantovi su planirani u iznosu od 184,5 miliona KM i viši su za 84,7 miliona KM u odnosu na planirani budžet. Uvećani su grantovi u okviru javnih investicija, u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u iznosu od 2,3 miliona KM, grantovi u okviru Ministarstva porodice, omladine i sporta u iznosu od 4,1 milion KM, te grant u okviru Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije u iznosu od 1,5 miliona KM - rekla je Vidovićeva.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 31.05.2022.

Naslov: Redakcija