Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NASTAVAK PODRŠKE EU JAČANJU VLADAVINE PRAVA U BIH

06.06.2018.


Približavanje sektora za provedbu zakona u BiH bliže standardima EU u oblasti borbe protiv organiziranog kriminala, terorizma i korupcije, jačanje koordinacija sa tužiteljima kao i međunarodne policijske suradnje da bi se pomogao rad agencija za provedbu zakona u BiH bili su ciljevi dvogodišnjeg projekta Evropske unije nazvanog "Jačanje provedbe zakona".

Projekt vodi austrijsko Savezno Ministarstvo unutarnjih poslova i Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj u suradnji s ministarstvima unutarnjih poslova Slovenije i Hrvatske.

Radi se o ambicioznom i kompleksnom projektu koji je zahtijevao kontinuiranu predanost, snažan osjećaj vlasništva nad projektom i blisku suradnju korisnika projekta na svim nivoima u BiH.

Ambasador Republike Austrije u BiH Martin Pammer u izjavi novinarima danas u Sarajevu pojasnio je da je dvogodišnji projekt "Jačanje provedbe zakona" treći uspješan projekt s fokusom na izgradnju kapaciteta i prijenos znanja u oblasti vladavine prava, koji je Austrija implementirala s agencijama za provedbu zakona u BiH.

- To svjedoči o našoj općoj opredijeljenosti podršci jačanju vladavine prava u BiH kao važnom preduvjetu za daljnji društveni i ekonomski razvoj te integraciju u EU. Svjedoči i u kojoj mjeri se BiH smatra važnim partnerom u borbi protiv kriminala na Zapadnom Balkanu, ne samo za Austriju, već i cijelu EU - istaknuo je.

Ambasador podsjeća i to da kriminal ne poznaje granice pa ne bi, kako je ukazao, trebale niti agencija za provedbu zakona. Zato rezultati "naših zajedničkih poboljšanja u oblasti sigurnosti ovise o našoj bliskoj suradnji".

Po njegovim riječima, projekt je karakterizirala bliska suradnja i postignuti su značajni rezultati u približavanju bh. sektora za provedbu zakona bliže EU standardima u oblasti borbe protiv organiziranog kriminala, terorizma i korupcije, jačanja regionalne i međunarodne suradnje, jačanja suradnje između policije i institucija pravosuđa.

- Rezultati su postignuti zahvaljujući suradnji i profesionalnom pristupu korisnika projekta, koji su iskazali osjećaj vlasništva nad ciljevima i rezultatima projekta - naglasio je.

Nada se da će ključni termini Projekta (zalaganje, koordinacija, uska suradnja agencija, međusobno povjerenje i razumijevanje, kao i razmjena informacija i iskustava) ostati ključni elementi u daljem razvoju vladavine prava.

Šef Odjela za vladavinu prava pri Uredu specijalnog predstavnika EU u BiH Richard Wood kaže da je borba protiv organiziranog kriminala jedan od velikih izazova s kojima se suočavaju agencije za provođenje zakona širom svijeta. BiH se trenutno bori s tim teškim izazov te je, kako je kazao, zbog toga EU odlučila pomoći.

- EU će i dalje pružati stalnu podršku jačanju vladavine prava u BiH. Jedan od izazova za BiH bit će kako da održi uspjeh i rezultate postignute kroz taj projekt te kako da čini daljnje korake da bi stanje unaprijedila u toj oblasti. Računamo i na odgovornost nosilaca vlasti da zaista učine sve što je potrebno da bi se ove reforme i dalje provodile - poručio je.

Naglašava da EU pozdravlja rezultate koje su postigli svi korisnici tog projekta, na svim nivoima vlasti u BiH. EU izražava i zahvalnost za doprinos državama partnerima projekta (Austrija, Slovenija, Hrvatska).

Pomoćnik ministra sigurnosti BiH za međunarodnu suradnju i evropske integracije Samir Rizvo precizirao je da su projektom realizirane mnogobrojne aktivnosti u devet oblasti policijskog djelovanja, a pratile su ih aktivnosti povezane s informatizacijom i digitalizacijom policijskih poslova i uvođenja novih tehnologija gdje god je to moguće.

- Ostvaren je određeni napredak. Nije sve postignuto zbog političkih okolnosti, ali smo zato napravili plan održivosti koji treba da kanališe buduće aktivnosti agencija da dostignu evropske standarde - naglasio je.

Projekt "Jačanje provedbe zakona" finansira EU sa 4,5 miliona eura u cilju daljnjeg unaprjeđenja policijske službe i jačanja suradnje, koordinacije i efikasnosti u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i korupcije.

Rezultati tog opsežnog projekta usmjerenog na jačanje provedbe zakona u BiH prezentirane su danas na finalnoj konferenciji u Sarajevu. Ministarstvo sigurnosti BiH i Delegacija EU u BiH okupila je zvaničnike agencija za provedbu zakona u BiH, Delegacije EU u BiH, konzorcija koji provode projekt kao i stručnjaka koji su ekspertizom doprinijeli implementaciji.


IZVOR: Vebsajt: Vijesti, 05.06.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772